Vård och behandling för vuxna

För vuxna erbjuder vi första hand kognitiv beteendeterapi för ätstörningar (KBT-E).


Kognitiv beteendeterapi för ätstörningar (KBT-E)

KBT-E är en behandlingsmetod som är utvecklad och anpassad för behandling av olika typer av ätstörningar. Metoden är ett resultat av många års forskning och utvärdering och har tagits fram vid Centre for Research on Eating Disorders på University of Oxford.

Precis som vanlig kognitiv beteendeterapi tränar du på att använda dig av nya beteenden och tankemönster för att minska dina problem. Fokus i KBT-E är att arbeta specifikt med de tankar och känslor som är kopplade till ätstörningen. Genom att använda verktyg och nya strategier övar du på att bryta mönster och beteenden som upprätthåller ätstörningen.

Målet är att du ska kunna leva ett friare liv som inte lägre styrs av ätstörningen.

Vårdenheter för vuxna


Öppenvård vuxna

Öppenvård vuxna är en öppenvårdsmottagning som behandlar patienter från 18 år och uppåt. Mottagningen erbjuder individuella samtal, gruppbehandling och internetbehandling.

Digital vård

Digital vård erbjuder internetbehandling för ätstörningar och riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik. Läs mer om behandling med NÄRA - en internetbehandling för ätstörningar

Intervalldagvård och Dagvård för vuxna

På våra dagenheter erbjuder vi dagsjukvård för patienter från 16 år och uppåt. En av enheterna erbjuder intervallbaserad dagsjukvård där patienterna växelvis är på enheten eller hemma. På den andra, Dagvård för vuxna, vistas patienterna på enheten under dagtid och får måltidsstöd av personal.

Heldygnsvård vuxna

Vuxenvårdsavdelningen är vår heldygnsvårdsavdelning för patienter som har fyllt 18 år. Avdelningen har 12 platser och erbjuder högspecialiserad vård när behandling i öppenvård och dagsjukvård bedöms vara otillräcklig.

Öppenvård vuxna 2

Öppenvård vuxna 2 är en specialistmottagning för patienter som har varit sjuka under en längre tid och som trots upprepade försök till behandling inte har blivit bättre. Mottagningen har fokus på livskvalitet och att patienten ska må så bra som möjligt, även om ätstörningen finns kvar.

Egenanmälan för vuxna

Egenanmälan för vuxna

Du som har fyllt 18 år kan skicka in en digital egenanmälan i 1177.

Om du hellre vill använda Egenanmälan på papper och posta den till oss kan du skriva ut den här > 

Patient och närståendeutbildning för vuxna

NÄRA

NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar

Internetbehandlingen NÄRA har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Behandlingen riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik.