Vad är en ätstörning

Vad är en ätstörning?

Ätstörningar är ett samlingsbegrepp för flera olika diagnoser som kännetecknas av en extrem upptagenhet av kroppsform, vikt och ätande.

Det går att bli frisk! 

Alla människor är olika och därför är det svårt att säga vad som kan hjälpa just dig att bli frisk från en ätstörning. För en del tar tillfrisknandet längre tid, medan det går snabbare för andra.

Du har redan tagit första steget

Genom att du läser det här så har du redan tagit ditt första steg mot att bli frisk från ätstörningen. Nästa steg är att våga söka professionell hjälp.

Det första steget är att du själv inser att du behöver hjälp och kanske har du redan nu tankar om att söka till behandling. För många är det ofta svårt att acceptera att man har ett allvarligt problem som inte går att lösa på egen hand. Det kan också vara svårt att erkänna för sig själv hur man egentligen mår.

Ätstörningar är ofta förknippade med starka känslor kopplade till skuld och skam. Därför kan det också vara jobbigt att prata med andra om det. Kanske finns det ändå någon i din närhet som du litar på och kan prata med om hur du mår? Det är oftast lättare att lyckas med förändring om du kan dela dina tankar med andra.

Den viktigaste personen och den som bidrar mest till förändring är förstås du själv. Eftersom ätstörningar delvis kan upplevas som positivt kan det vara svårt och ta tid att starta en förändring. Men efter ett tag kommer du märka av fördelarna med att vara frisk och då är det lättare att gå vidare i behandlingen.

Din väg mot att bli frisk fortsätter även efter du har avslutat behandlingen. Du kommer att behöva arbeta vidare på egen hand och det är viktigt att du även i fortsättningen har bra stöd från dina närstående. Men du har anledning att känna dig hoppfull, det går att bli frisk från en ätstörning!