Kontakt


Kontakta oss

Telefon:

08-123 44 100
Måndag-Fredag, 08:00-22:00

Besöksadress:

Wollmar Yxkullsgatan 27 B
118 50 Stockholm

Postadress:

Stockholms centrum för ätstörningar
Box 172 06
104 62 Stockholm

Epost:

sca.slso@regionstockholm.se

OBS! Tänk på att aldrig skicka e-post som innehåller person-eller patientuppgifter! Kontakta oss alltid genom 1177 Vårdguidens e-tjänster för att söka vård eller om du har frågor som rör din behandling.

Receptionen

Receptionen finns i huvudentrén och hjälper dig att hitta rätt när du besöker oss. De kan även hjälpa till med till exempel avbokning av besök, utfärda frikort och boka sjukresor. I samband med ditt besök har du möjlighet att betala med betalkort eller faktura i receptionen.

Vi tillämpar landstingets taxor och avgifter som du kan ta del av här >

Receptionens öppettider:

Måndag-Fredag: 07:45-16:45
Receptionen är stängd på helger och röda dagar

Telefon till receptionen:

08-123 44 100

Telefonrådgivning

Vi finns tillgängliga under vardagar mellan klockan 08:00-22:00 men vi har också en utökad telefonrådgivning för vuxna och barn på förmiddagarna. Via knappvalsfunktionen väljer du att kopplas till en behandlare som arbetar på Mottagning för barn och ungdom eller på Mottagning för vuxna.

Du behöver inte uppge ditt namn om du föredrar att vara anonym när du ringer. Vi som arbetar i rådgivningen har tystnadsplikt och svarar inte på frågor som rör enskilda personer eller patienter som går i behandling hos oss.

Telefonrådgivningen når du på 08-123 44 100

Måndag - fredag 11:00-12:00 (vuxen och barn)

1177 Vårdguidens eTjänster

Du kan kontakta oss enkelt och säkert genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. När du kontaktar oss svarar vi dig alltid inom tre arbetsdagar.

På SCÄ erbjuder vi följande ärendetyper i 1177:

  • Boka tid för besök
  • Egenanmälan
  • Avboka eller boka om ditt besök
  • Förnya recept
  • Begära intyg
  • Beställa journalkopior
  • Kontakta oss

Anslut dig till 1177 Vårdguidens eTjänster på 1177.se.

Klagomål och synpunkter

Om någonting har inträffat i kontakten med oss som gjort att du som patient eller närstående inte är nöjd, ska klagomål i första hand framföras till ansvarig behandlare eller enhetschef för den mottagning som du har haft kontakt med. Som vårdgivare har vi som skyldighet att hantera alla klagomål och svara dig inom fyra veckor.

Eftersom vi inte kan svara på e-post som innehåller person- eller patientuppgifter så ber vi dig istället kontakta oss genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ringa till oss på 08-123 44 100. Du kan även skicka ett skriftligt klagomål via post.

Patientnämnden kan hjälpa dig

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa till att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivaren. Genom att kontakta nämnden bidrar du till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt. Därför är dina klagomål och synpunkter viktiga.

Här kan du kontakta Patientnämnden >