Toppbild

Välkommen till Stockholms centrum för ätstörningar

NÄRA

NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar

Internetbehandlingen NÄRA har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Behandlingen riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik och grundar sig på behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E).

Vi är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontakta oss enkelt och säkert via 1177 Vårdguiden, vi svarar alltid inom tre arbetsdagar.

Covid

Krisstöd och råd i samband med Covid-19

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.