Välkommen till Stockholms centrum för ätstörningar

1177

Vi är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontakta oss enkelt och säkert via 1177 Vårdguidens eTjänster. Vi svarar alltid inom tre arbetsdagar.

På 1177 kan du bland annat skicka in en egenanmälan, avboka eller boka om ditt besök, förnya ditt recept och begära intyg.

NÄRA

NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar

Internetbehandlingen NÄRA har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Behandlingen riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik.

Elektroniska kallelser

Under våren har stora delar av primärvården inom SLSO börjat använda sig av elektroniska kallelser för att kalla patienter till besök. Nu tas nästa steg i breddinförandet av e-kallelser inom resterande verksamheter och Stockholms centrum för ätstörningar kommer inom kort börja med e-kallelser för vissa enheter och vissa besökstyper. 

Du kan läsa mer om Region Stockholms e-kallelser via länken Vanliga frågor och svar.

Öppet Hus för vårdgrannar

Den 22 februari håller SCÄ ett Öppet Hus för personal och vårdgrannar
Under ett Öppet Hus får våra vårdgrannar möjlighet att inhämta information och ställa frågor om vår verksamhet, våra behandlingsmetoder och processkartor för barn och vuxna.

När: Onsdag 22 februari
Tid: 13.00-15.30
Plats: Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27.
Lokal: Föreläsningssalen, plan 1

Max antal deltagare är 50 personer och anmälan görs via länk senast 17 februari.

Anmälan till Öppet Hus SCÄ