Toppbild

Välkommen till Stockholms centrum för ätstörningar

Utbildning och föreläsningar

Stockholm centrum för ätstörningar arrangerar egna utbildningar och föreläsningar som riktar sig till professionella inom sjukvården, kommunen eller skolan.

Våra föreläsningar är oftast kostnadsfria och sker digitalt över TEAMS.

1177

Vi är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontakta oss enkelt och säkert via 1177 Vårdguidens eTjänster. Vi svarar alltid inom tre arbetsdagar.

På 1177 kan du bland annat skicka in en egenanmälan, avboka eller boka om ditt besök, förnya ditt recept och begära intyg.

NÄRA

NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar

Internetbehandlingen NÄRA har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Behandlingen riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik och grundar sig på behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E).