En leende psykolog sitter och pratar med en patient i ett ljust rum. Foto: Yanan Li

Välkommen till Stockholms centrum för ätstörningar

Välkommen till Stockholms centrum för ätstörningar

Vi erbjuder vård till dig som lider av ätstörning samt råd och stöd till dina närstående.

Chatt - Alltid Öppet SCÄ

Du som är över 18 - Chatta med oss i appen Alltid öppet

Funderar du på att söka vård hos oss eller har du allmänna frågor? Chatta med oss i appen Alltid öppet! Logga in och välj Chatta med mottagning och sedan Chatta med Stockholms centrum för ätstörningar. 

Nationell högspecialiserad vård

Region Stockholm har av Socialstyrelsen fått nationellt uppdrag att utföra högspecialiserad vård (NHV) för viss vård vid svårbehandlade ätstörningar.

Personer söks till utvecklings-projekt

SCÄ jobbar konstant med att utveckla och förbättra behandling för ätstörningar. Just nu söker vi personer som vill samarbeta med oss i ett utvecklingsprojekt. 

Läs mer om projektet

Elektroniska kallelser

Under våren har stora delar av primärvården inom SLSO börjat använda sig av elektroniska kallelser för att kalla patienter till besök. Nu tas nästa steg i breddinförandet av e-kallelser inom resterande verksamheter och Stockholms centrum för ätstörningar kommer inom kort börja med e-kallelser för vissa enheter och vissa besökstyper. 

Du kan läsa mer om Region Stockholms e-kallelser via länken Vanliga frågor och svar.

1177

Vi är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontakta oss enkelt och säkert via 1177. Vi svarar alltid inom tre arbetsdagar.

På 1177 kan du bland annat skicka in en egenanmälan, avboka eller boka om ditt besök, förnya ditt recept och begära intyg.

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen att jobba med oss på Stockholm centrum för ätstörningar!