Utbildningar och föreläsningar

Vi har en digital grundutbildning om ätstörningar och arrangerar varje termin öppna hus med föreläsningar för att öka kunskapen om ätstörningar för vårdpersonalen hos våra vårdgrannar.


Grundutbildning om ätstörningar

Vår digitala grundutbildning om ätstörningar ger dig grundläggande kunskaper avseende utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar. Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men är också öppen för andra inom Region Stockholm som möter personer med ätstörningar i sitt arbete.

Utbildningen utgår från internationella riktlinjer och från kliniska riktlinjer för ätstörningar som är framtagna av Svenska Psykiatriska Föreningen. Målet med utbildningen är att alla kursdeltagare ska få en grundläggande kunskap avseende utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar. Du hittar utbildningen på Lärtorget.


Öppet Hus

Varje termin bjuder vi in till Öppet Hus på Stockholms centrum för ätstörningar för att informera om vår verksamhet. Under en halvdag presenterar vi vårt behandlingsutbud och det finns möjlighet att ställa frågor. Vi riktar oss till dig som arbetar inom sjukvården, kommunen eller skolan och det är kostnadsfritt att delta.

Samarbete med Centrum för psykiatriforskning och Kompetenscentrum för psykiatri

Stockholms centrum för ätstörningar är delaktiga i de utbildningar som Centrum för psykiatriforskning (CPF) anordnar och har gemensamt tagit fram den digitala basutbildningen som finns på Lärtorget.

Ytterligare utbildningar kommer att ges i samarbete med Kompetenscentrum för psykiatri (KCP) under våren 2023.