Utbildningar och föreläsningar

Vi arrangerar egna utbildningar och föreläsningar för att informera om vår verksamhet och för att öka kunskapen om ätstörningar.


Grundutbildning om ätstörningar

Vår egen grundutbildning om ätstörningar ger dig kunskap om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar. Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men är också öppen för andra som möter personer med ätstörningar i sitt arbete.

Utbildningen utgår från internationella riktlinjer och från kliniska riktlinjer för ätstörningar som är framtagna av Svenska Psykiatriska Föreningen. Målet är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter avslutad utbildning. Deltagare får ett kursintyg efter genomförande.

Anmäl dig till höstens Grundutbildning


Grundutbildningen sker digitalt

Med anledning av fortsatta restriktioner kommer höstens grundutbildning ske digitalt över TEAMS. Utbildningen är fördelad på fem halvdagar och anslutningslänk skickas till din e-post innan utbildningen startar.

Datum och tider:

9 november 13:15-16:00
10 november 13:15-16:00
11 november 13:15-16:00
16 november 13:15-16:00
17 november 13:15-16:00

Anmälan och kostnad

Utbildningen kostar 5000 kronor och anmälan är öppen till den 29 oktober.

 


Öppet Hus

Varje termin bjuder vi in till Öppet Hus på Stockholms centrum för ätstörningar för att informera om vår verksamhet. Under en förmiddag presenterar vi hela vårt behandlingsutbud och det finns möjlighet att ställa frågor. Vi riktar oss till dig som arbetar inom sjukvården, kommunen eller skolan och det är kostnadsfritt att delta.

Anmäl dig till Öppet Hus


Öppet Hus sker digitalt

Med anledning av fortsatta restriktioner kommer Öppet Hus ske digitalt över TEAMS och en anslutningslänk skickas till din e-post.

Datum och tid:

15 oktober klockan 09:00-12:00

 

Lunchföreläsningar

Vi arrangerar egna föreläsningar på kliniken där vi bjuder in spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning. Föreläsningarna riktar sig i första hand till klinikens egna medarbetare men även vårdpersonal som arbetar i andra verksamheter är välkomna. Alla föreläsningar sker digitalt över TEAMS och det är kostnadsfritt att delta.

LEAP

Effektutvärdering av LEAP

En systematisk behandling av tvångsmässig träning. Ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms centrum för ätstörningar och ätstörningsenheterna i Örebro, Göteborg och Uppsala.

Föreläsare:

Emma Forsén Mantilla och Elin Monell, CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation på Karolinska Institutet

Datum och Tid:

6 oktober klockan 12:00-13:00

OCD

Tvångssyndrom och ätstörning

Kliniska erfarenheter av differentialdiagnostik, bemötande och behandling med fokus på särskilda utmaningar.

Föreläsare:

Ulrika Kolmodin, leg psykolog från Ångestenheten på Psykiatri Nordväst

Datum och Tid:

10 november klockan 12:00-13:00