Utbildningar och föreläsningar

Vi arrangerar egna utbildningar och föreläsningar för att informera om vår verksamhet och för att öka kunskapen om ätstörningar.


Grundutbildning om ätstörningar

Vår egen grundutbildning om ätstörningar ger dig kunskap om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar. Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men är också öppen för andra som möter personer med ätstörningar i sitt arbete.

Utbildningen utgår från internationella riktlinjer och från kliniska riktlinjer för ätstörningar som är framtagna av Svenska Psykiatriska Föreningen. Målet är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter avslutad utbildning. Deltagare får ett kursintyg efter genomförande.

Anmäl dig till vårens Grundutbildning


Vårens Grundutbildning sker digitalt

Med anledning av Region Stockholms restriktioner kommer vårens grundutbildning ske digitalt över TEAMS. Utbildningen är fördelad på fem dagar och en anslutningslänk skickas till din e-post innan utbildningen startar.

Datum och tider:

26 april 13:00-16:00
27 april 13:00-16:00
5 maj 13:00-16:00
6 maj 13:00-16:00
7 maj 13:00-16:00

Anmälan och kostnad

Utbildningen kostar 5000 kronor och anmälan är öppen till den 20 april.

 

Digitala lunchföreläsningar

Vi arrangerar egna föreläsningar på kliniken där vi bjuder in spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning. Föreläsningarna riktar sig i första hand till klinikens egna medarbetare men även vårdpersonal som arbetar i andra verksamheter är välkomna. Alla föreläsningar sker digitalt över TEAMS och det är kostnadsfritt att delta.

Ullakarin Nyberg

Mötet med den som inte orkar leva - Om bedömning av suicidalitet och personcentrerad suicidprevention

Föreläsare:

Ullakarin Nyberg, suicidforskare och överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri

Datum och Tid:

27 april klockan 12:00-13:00

EDGI

EDGI – en global forskningssatsning för att öka kunskapen om ätstörningar

Föreläsare:

Bengt Fundin och Emma Forsén, Centre for Eating Disorders Innovation på Karolinska Institutet

Datum och Tid:

2 juni klockan 12:00-13:00.