Utbildningar och föreläsningar

Vi arrangerar egna utbildningar och föreläsningar för att informera om vår verksamhet och för att öka kunskapen om ätstörningar.


Grundutbildning om ätstörningar

Vår egen grundutbildning om ätstörningar ger dig kunskap om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar. Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men är också öppen för andra som möter personer med ätstörningar i sitt arbete.

Utbildningen utgår från internationella riktlinjer och från kliniska riktlinjer för ätstörningar som är framtagna av Svenska Psykiatriska Föreningen. Målet är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter avslutad utbildning. Deltagare får ett kursintyg efter genomförande.


Öppet Hus

Varje termin bjuder vi in till Öppet Hus på Stockholms centrum för ätstörningar för att informera om vår verksamhet. Under en förmiddag presenterar vi hela vårt behandlingsutbud och det finns möjlighet att ställa frågor. Vi riktar oss till dig som arbetar inom sjukvården, kommunen eller skolan och det är kostnadsfritt att delta.