Brukarråd

- en möjlighet för dig att påverka vården.

Brukarrådet vid Stockholms centrum för ätstörningar består av representanter från lokala patient- och närståendeföreningar samt verksamhetschef och andra medarbetare från kliniken. Rådets arbete samordnas av klinikens brukarinflytandesamordnare (BISAM).

Brukarrådet arbetar för att kliniken ska uppmärksamma patienters och närståendes behov och önskemål i vården. Målet är att skapa förutsättningar för delaktighet och att man ska kunna påverka sin vård. Rådet sammanträder flera gånger om året. Arvode betalas för uppdraget.

​Vill du vara med och bidra?

Funderar du på att gå med i ett brukarråd – eller är du redan med i ett? Kanske är du medlem i en förening som jobbar, eller vill börja jobba med inflytandefrågor?

Nedan hittar du länkar till tre nedladdningsbara foldrar som närmare beskriver brukarrådens arbete, vad det innebär att vara representant i ett brukarråd och hur den organisation som brukarråden verkar inom ser ut. Foldrarna har tagits fram av närsjukvårdsområde Psykiatri i samarbete med patient- brukar- och anhörigföreningar. Vår förhoppning är att dessa foldrar ska underlätta ditt engagemang genom att ge en orientering inom området.

Föreningar i SCÄ:s brukarråd

Vill du som patient eller närstående medverka i brukarrådet kan du vända sig till någon av de lokala föreningarna som ingår i SCÄ:s brukarråd: 

Autism Stockholms län

Erbjuder stöd  till dig som har, eller är närstående till någon som har, autism. Föreningen erbjuder bl.a. stöd och vägledning, samtalsgrupper, föreläsningar och olika aktiviteter i Stockholmsområdet. 
autism.se/stockholm

Frisk & Fri Stockholm

Erbjuder stöd till dig som är drabbad av, eller närstående till någon som är drabbad av, en ätstörning. Föreningen erbjuder bl.a. stöd via chatt, telefon, öppna träffar och grupper. Du som drabbad eller närstående kan också ansöka om att få en mentor som har egen erfarenhet av ätstörningar.
friskfri.se

OCD- föreningen

Erbjuder stöd till dig som är drabbad av, eller närstående till någon som är drabbad av; OCD, BDD, samlarsyndrom, trichotillomani eller dermatillomani. Föreningen erbjuder bland annat stödsamtal, samtalsgrupper, föreläsningar och kurser.
ocdstockholm.se

SHEDO

Erbjuder stöd till dig som är drabbad av, eller närstående till någon som är drabbad av, självskadebeteende och/eller ätstörning. Föreningen erbjuder bland annat stöd via chatt, mejl, mentorskap och föreläsningar. Föreningen har även en Facebook-grupp för närstående.
shedo.se

Tjejzonen

Erbjuder stöd till dig som identifierar dig som tjej och är mellan 10-25 år. Föreningen har en allmän chatt och en chatt som specifikt fokuserar på ätstörningar. Föreningen har även en stödmejl för närstående till tjejer som har, eller riskerar att utveckla, en ätstörning. 
tjejzonen.se

Informationsansvarig: marianne.wesslen@regionstockholm.se