Digital grundutbildning om ätstörningar

Vår egen grundutbildning ger dig som arbetar inom Region Stockholm grundläggande kunskaper avseende utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar.

Vår grundutbildning om ätstörningar finns nu digitalt på Lärtorget och riktar sig till Vuxenpsykiatrin i första hand. Utbildningen utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med utbildningen är att alla kursdeltagare ska få en grundläggande kunskap avseende utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar. Du hittar utbildningen på Lärtorget.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till övrig personal inom vuxenpsykiatrin som möter patienter med ätstörningsproblematik. Alla anställda inom Region Stockholm har åtkomst till utbildningen. 

Sök på Ätstörning i kurskatalogen på Lärtorget så hittar du utbildningen.