Vill du delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt?

SCÄ jobbar konstant med att utveckla och förbättra behandling för ätstörningar. Här kan du läsa om vilka projekt vi just nu söker deltagare till.

Just nu söker vi personer som vill samarbeta med oss kring: 

Utvecklingen av stöd för att bibehålla effekten av en behandling och minska risken för återfall

Vi söker: 

  • Dig som är över 18 år och är, eller har varit drabbad av en ätstörning
  • Dig som är närstående till en vuxen person som är eller har varit drabbad av en ätstörning.

Är du intresserad av att medverka?

Kontakta Anne-Charlotte Wiberg eller Magdalena Jansson via Stockholms centrum för ätstörningar 08-123 44 100

 

Betydelsen av kulturella faktorer och migrationsbakgrund för vårdsökande och behandling inom den specialiserade ätstörningsvården

Stockholms centrum för ätstörningar arbetar aktivt för att alla, oberoende etnisk bakgrund, ska erbjudas jämlik tillgång till vård. Inom ramen för det arbetet samarbetar vi med Transkulturellt centrum.

Här kan du läsa mer om en av de pågående studierna: 
Deltagare sökes till forskningsprojekt- information till deltagare

Är du intresserad av att medverka?

Kontakta Mattias Strand 08-123 486 92
mattias.strand@ki.se