Personer söks till utvecklingsprojekt

SCÄ jobbar konstant med att utveckla och förbättra behandling för ätstörningar. Just nu söker vi personer som vill samarbeta med oss kring utvecklingen av stöd för att bibehålla effekten av en behandling och minska risken för återfall.

Vi söker: 

  • Dig som är över 18 år och är, eller har varit drabbad av en ätstörning
  • Dig som är närstående till en vuxen person som är eller har varit drabbad av en ätstörning.

Är du intresserad av att medverka?

Kontakta Anne-Charlotte Wiberg eller Magdalena Jansson via Stockholms centrum för ätstörningar 08-123 44 100