Stöd till barn

Vi som arbetar inom den psykiatriska vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn. 

Patientsäkerhetslagen säger att sjukvården särskilt ska se till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder lider av psykisk ohälsa eller beroende.

Så hjälper du ditt barn 

När du blir sjuk så ändras oftast din familjesituation. Du kanske inte kan fungera som förälder på samma sätt som förut. För ditt barn kan det innebära: 

  • Oro för dig 
  • Du kanske förändras eller ligger på sjukhus
  • Rollerna i er familj förändras
  • Era rutiner ändras 
  • Om du är sjukskriven så kanske ni får sämre ekonomi 
  • Du har mindre tid och ork för barnen.

Du som är förälder eller vårdnadshavare på annat sätt är välkommen att prata om dina och ditt barns behov med din behandlare.