Klinikledning

Verksamhetschef

Mikaela Lithman

Chefsöverläkare

Aara Karpio, överläkare

Verksamhetsstöd och Köket

Angela Graper, enhetschef

Mottagningen för vuxna

Emma Morawski, enhetschef

Idun och Iris dagenheter

Karin Persson, enhetschef

Mottagning för vuxna 2

Emma Morawski, enhetschef

Mottagningen för barn och ungdomar och Familjedagvården

Stephanie Helgesson, enhetschef

Familjevårdsavdelningen

Silvia Lisewska-Finnerman, enhetschef

Vuxenvårdsavdelningen

Irina Ekstrand, enhetschef

Bedömning, utredning och digital vård

Emma Morawski, enhetschef

Chefssekreterare

Marianne Wesslén