Klinikledning

Vår klinikledning består idag av verksamhetschef, enhetschefer, läkarchef/chefsöverläkare och chefssekreterare. Adjungerade medarbetare bjuds in regelbundet. Klinikledningen träffas varje vecka.

Kliniken har för närvarande 10 enheter inom vuxna, barn och unga samt verksamhetsstöd. 

Vuxna 

  • Heldygnsvård vuxna
  • NHV vuxna
  • Öppenvård vuxna
  • Öppenvård vuxna 2
  • Digital vård
  • Dagvård
  • Intervalldagvård

Barn 

  • Heldygnsvård barn och unga
  • Öppenvård barn och unga
  • Dagvård barn och unga