Klinikledning

Verksamhetschef

Mikaela Lithman

Chefsöverläkare

Aara Karpio, överläkare

Verksamhetsstöd och Köket

Angela Graper, enhetschef

Öppenvård vuxna, Öppenvård vuxna 2, Digital vård

Emma Morawski, enhetschef

Intervalldagvård, Dagvård vuxna

Karin Persson, enhetschef

Öppenvård barn och unga, Dagvård barn och unga

Stephanie Helgesson, enhetschef

Heldygnsvård barn och unga

Silvia Lisewska-Finnerman, enhetschef

Heldygnsvård vuxna

Marlene Litzell

Chefssekreterare

Marianne Åsehag