Klinikledning

Verksamhetschef

Mikaela Lithman

Biträdande Verksamhetschef

Margaretha Sandved

Chefsöverläkare

Aara Karpio, överläkare

Verksamhetsstöd och Köket

Ny enhetschef börjar snart!

Mottagningen för vuxna

Allan Scharf, enhetschef

Idun och Iris dagenheter

Karin Persson, enhetschef

Mottagning för vuxna 2 och Forsknings- och utvecklingsenheten

Elisabeth Welch, enhetschef

Mottagningen för barn och ungdomar och Familjedagvården

Ulla Brelin, enhetschef

Familjevårdsavdelningen

Eva Torngren, enhetschef

Vuxenvårdsavdelningen

Irina Ekstrand, enhetschef