Klinikledning

Verksamhetschef

Mikaela Lithman

Biträdande Verksamhetschef

Margaretha Sandved

Chefsöverläkare

Aara Karpio, överläkare

Verksamhetsstöd och Köket

Angela Graper, enhetschef

Mottagningen för vuxna

Emma Morawski, enhetschef

Idun och Iris dagenheter

Karin Persson, enhetschef

Mottagning för vuxna 2

Emma Morawski, enhetschef

Mottagningen för barn och ungdomar och Familjedagvården

Ulla Brelin, enhetschef

Familjevårdsavdelningen

Eva Torngren, enhetschef

Vuxenvårdsavdelningen

Irina Ekstrand, enhetschef