NÄRA - en internetbehandling för ätstörningar

NÄRA är en internetbehandling som riktar sig till personer från 16 år med bulimi och hetsätningsproblematik.

Om NÄRA

NÄRA har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. Behandlingen riktar sig till patienter med bulimi och hetsätningsproblematik och grundar sig på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E).

Hur går behandlingen till?

Hela vårdkedjan är digital. Du skickar in en digital egenanmälan (se länk nedan) och bedömningen görs via videobesök. Internetbehandlingen NÄRA förmedlas genom behandlingsplattformen Stöd och behandling som är en e-tjänst via 1177. Behandlingsinnehållet består av filmer, korta texter och övningar som du arbetar självständigt med under 12 till 15 veckor.

I NÄRA arbetar du självständigt med stöd från en psykolog som du har kontakt med via textmeddelanden. Du får kunskap om ätstörning, förståelse för vad som vidmakthåller din ätstörning och vad du behöver göra för att ta dig ur den. Du kommer bland annat att arbeta med att införa regelbundet ätande och öva på strategier som minskar upptagenheten av kroppsform och vikt.

Målet med behandlingen är att du ska få en bättre relation till mat och ätande, och kunna leva ett friare liv som inte längre styrs av ätstörningen.

Fungerar behandlingen?

Behandlingsmetoden CBT-E, på svenska KBT-E, är särskilt framtagen för behandling av ätstörningar och den har visat sig vara en effektiv behandling för många med ätstörning.

Internetbehandling och även NÄRA har utvärderats och har visat sig jämförbar med effekten vid individuell behandling vid hetsätningsproblematik. Våra behandlingsresultat utvärderas kontinuerligt och rapporteras till kvalitetsregistret SibeR.

Vem passar behandlingen för?


För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

  • Ha problem med återkommande hetsätningar
  • Vara minst 16 år 
  • Ha daglig tillgång till dator, surfplatta eller mobil och internet
  • Ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under behandlingstiden, cirka 30 minuter per dag

Internetbehandling lämpar sig inte för dig:

  • Med anorexia nervosa (undervikt)
  • Med hög självmordsrisk


Söka till internetbehandlingen NÄRA?

Om du har bulimi eller hetsätningsproblem kan du söka till NÄRA genom att skicka in en egenanmälan till oss på Stockholms centrum för ätstörningar. Därefter gör vi en bedömning och undersöker om NÄRA kan vara ett behandlingsalternativ för dig.

Vad kostar det?

Avgiften för internetbehandling är densamma som för annan psykologisk behandling. Det innebär att du betalar enligt rådande patienttaxa för varje behandlarkontakt (minst en gång/vecka). Behandlingen ingår i högkostnadsskyddet. Om du är under 18 år är behandlingen kostnadsfri.

Här kan du läsa om patientavgifter inom Stockholms län 

Högkostnadsskydd för patienter boende utanför Stockholm

Frikort utfärdas för utomlänspatienter enligt samma regler som gäller för patienter boende i Region Stockholm. Bestämmelser om nivån och vilka avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan variera mellan olika regioner. Det är alltid hemregionens regler som gäller.

Har du redan frikort behöver du kontakta vår reception (08–12344100) och meddela ditt frikortsnummer för att undvika fakturering. 

Om du inte har frikort kommer du att faktureras för varje vårdkontakt. När fakturan är betald tar du med kvittot till valfri vårdmottagning för att registrera kostnaden i ditt högkostnadskort. För att undvika att du betalar för mycket behöver du själv hålla dig uppdaterad på hur mycket du har betalat. När summan för frikort är uppnådd får du frikort utfärdat från valfri vårdmottagning i din hemregion. Kontakta därefter vår kassa för att meddela frikortsnummer.

 

iphone

Egenanmälan till internetbehandlingen NÄRA

Du som har fyllt 18 år kan skicka in en digital egenanmälan via 1177. Om du hellre vill använda egenanmälan på papper och posta den till oss kan du ladda ner och  skriva ut den här Egenanmälan NÄRA

Du som är fyllda 16 år men under 18 år söker via
Egenanmälan för barn och unga. Skriv i egenanmälan att du är intresserad av NÄRA.

1177

Logga in i NÄRA

Här kan du som är patient och har blivit tilldelad NÄRA logga in i programmet. Du loggar in med Mobilt Bank ID eller annan E-legitimation.