NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar

NÄRA är en internetbehandling som riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik.

Om NÄRA

NÄRA har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. Behandlingen riktar sig till vuxna patienter med bulimi och hetsätningsproblematik och grundar sig på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E).

NÄRA förmedlas genom behandlingsplattformen Stöd och behandling som ingår i 1177s e-tjänster. Behandlingsinnehållet består av korta texter, filmer, infografik och övningar som patienten arbetar självständigt med under 12-15 veckor.

Självständig behandling med behandlarstöd

I NÄRA arbetar patienten självständigt med stöd från en behandlare och får kunskap om sina problem och hur ätstörningen påverkar dem. Under behandlingen får patienten lära sig och öva på strategier som minskar upptagenheten av kroppsform och vikt. Patienten kommer även att arbeta med att införa regelbundet ätande i sin egen takt som minskar risken för att hetsäta och kompensera.

Målet med behandlingen är att patienten ska få en bättre relation till mat och ätande, och kunna leva ett friare liv som inte längre styrs av ätstörningen.

Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E)

Behandlingsmetoden CBT-E, på svenska KBT-E, är särskilt framtagen för behandling av samtliga former av ätstörningar som ett resultat av många års forskning och utvärdering.

I NÄRA utgår vi från CBT-E och riktar oss till patienter med bulimi och hetsätningsproblematik. Guidad självhjälp rekommenderas som ett första steg i behandling av bulimia nervosa, hetsätningsstörning och relaterade diagnoser i nationella riktlinjer för behandling av ätstörningar, tack vare omfattande forskning och goda resultat.

Söka behandling i NÄRA

Om du är över 18 år och har bulimi och hetsätningsproblem kan du söka till NÄRA genom att skicka in en Egenanmälan till oss på Stockholms centrum för ätstörningar. Därefter gör vi en klinisk bedömning och undersöker om NÄRA kan vara ett behandlingsalternativ för dig.

1177

Logga in i NÄRA

Här kan du som är patient och har blivit tilldelad NÄRA logga in i programmet. Du loggar in med Mobilt Bank ID eller annan E-legitimation.

 

Egenanmälan för vuxna

Egenanmälan för vuxna

Du som har fyllt 18 år kan skicka in en digital egenanmälan i 1177. Om du hellre vill använda Egenanmälan på papper och posta den till oss kan du ladda ner och  skriva ut den som pdf här