Toppbild

Om oss

Vi erbjuder högspecialiserad vård för patienter med ätstörningar.

Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av världen största specialistkliniker för ätstörningar. Vi bedriver öppenvård, dagvård och heldygnsvård för patienter i alla åldrar. Vi tar emot patienter främst från Stockholm men även från övriga delar av landet. Till SCÄ kommer du antingen via remiss eller söker själv genom att göre en egenanmälan. Kliniken öppnade 1999 och har sedan starten bedrivit hela verksamheten centralt på Södermalm i Stockholm.

SCÄ ingår i psykiatrin inom Region Stockholm. Verksamhetens huvuduppdrag är att ge specialiserad ätstörningsvård som styrs enligt avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kort om SCÄ

  • Vi är drygt 140 fastanställda medarbetare
  • Vi tar emot cirka 1000 nya patienter per år
  • Vi har drygt 2000 patienter i pågående behandling varje år
  • 7 procent av våra patienter är män
  • Våra patienter är mellan 10 och 83 år