Ny behandling för barn och unga med ARFID (Avoidant restrictive food intake disorder)

Stockholms centrum för ätstörningar har utvecklat en internetbehandling för barn och unga: Första hjälpen vid ARFID .

Behandlingen har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar. Den riktar sig till vårdnadshavare för patienter under 18 år med undvikande restriktiv ätstörning/ARFID och grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT), speciellt anpassad för ARFID.


Första hjälpen vid ARFID förmedlas genom plattformen Stöd och behandling som är en av 1177 Vårdguidens eTjänster. Behandlingsinnehållet består av korta texter, filmer, infografik och övningar.

 

Självständig behandling med behandlarstöd

I Första hjälpen vid ARFID arbetar du som vårdnadshavare självständigt med stöd från din behandlare, som tar del av ditt arbete i programmet och som du regelbundet har kontakt med. Kommunikationen mellan er sker via en meddelande-funktion. Ni skriver meddelanden till varandra minst en gång per vecka. Ni kommer också att ha bokade videomöten.

Pilotprojekt under våren

I ett första skede rekryteras ett begränsat antal patienter under våren 2024, därefter kan eventuellt programmet justera baserat på erfarenheter och synpunkter från föräldrar och behandlare. Programmet kommer därefter att breddinföras under hösten.