Patient- och närståendeutbildning för vuxna med ätstörningar

Vår digitala patient- och närståendeutbildning ger patienter och närstående grundläggande kunskaper om ätstörningar.

Om utbildningen

Patient- och närståendeutbildning för ätstörningar har tagits fram av erfarna kliniker inom Region Stockholm och vänder sig till vuxna patienter och deras närstående. Utbildningen är uppdelad i fyra moduler som består av texter, filmer och frågor som patienten, tillsammans med sina närstående, arbetar självständigt med i sin egen takt.

Utbildningen förmedlas genom plattformen Stöd och Behandling som är en av 1177s e-tjänster. För att kunna genomföra utbildningen krävs inloggning med Mobilt Bank ID eller annan e-legitimation.

Utbildningens innehåll

I den första modulen får du veta vad ätstörningar är, varför de uppkommer och hur diagnoser och diagnostiska kriterier ser ut. Du får fakta och beskrivningar utifrån aktuell kunskap och forskning.

I modul två tar vi upp hur det kan upplevas att vara drabbad av en ätstörning och hur kroppen påverkas. Du får också veta hur förekomsten av ätstörningar ser ut i samhället. Slutligen berättar vi om hur en utredning går till.

I den tredje modulen berättar vi om olika aspekter behandlingen, både psykologiska behandlingar och behandling med läkemedel.

Den sista modulen innehåller information om vad man kan göra för att må bättre i vardagen när man har en ätstörning. Du får också höra om hur det kan vara att vara anhörig till en person med ätstörning och vi ger råd om hur du som anhörig kan hjälpa.

Frågor om innehållet

Under utbildningen har du möjlighet att ställa frågor om innehållet genom att skicka ett meddelande i programmet. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en chatt och att vi inte svarar på frågor direkt. Om du har frågor som specifikt rör din egen behandling kontaktar du din mottagning.

Starta utbildningen

Så fort du har blivit tilldelad utbildningen av din mottagning kan du logga in och starta upp. Du loggar in med ditt personnummer och Mobilt Bank ID eller annan e-legitimation. Inloggningen till utbildningen hittar du nedan.

Avgifter

Utbildningen är kostnadsfri om du har frikort, annars skickar vi en faktura på 250 kronor för varje uppstartad modul. Läs mer om patientavgifter i vården här >

Support

Om du har tekniska problem eller frågor, till exempel kring inloggning, kan du kontakta supporten på 1177 Vårdguiden på telefon 0770-72 00 00, öppet alla dagar 06:00-22:00.

Vid övriga frågor kontaktar du din mottagning på Stockholms centrum för ätstörningar: 08-123 44 100