Patient- och närståendeutbildning för barn och unga med ätstörningar

Vår digitala patient- och närståendeutbildning ger dig grundläggande kunskaper om ätstörningar och är ett första led i behandlingen.

Om utbildningen

Patient- och närståendeutbildning för barn och unga med ätstörningar har tagits fram av erfarna kliniker och experter inom Region Stockholm och vänder sig till barn, ungdomar och deras närstående. Utbildningen är uppdelad i tre moduler som består av texter, filmer och frågor som patienten, tillsammans med sina närstående, arbetar självständigt med i sin egen takt.

Utbildningen förmedlas genom plattformen Stöd och Behandling som är en av 1177s e-tjänster. För att kunna genomföra utbildningen krävs inloggning med Mobilt Bank ID eller annan e-legitimation.

Utbildningens innehåll

Den första modulen fokuserar på vad en ätstörning är och vilka diagnoser som finns. Ni kommer att få höra hur det kan upplevas att vara drabbad av en ätstörning och vilka fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som ätstörningar för med sig. Modul två handlar om vad en ätstörning är, hur vanliga de är och om varför de uppkommer. I Modul tre får ni information om utredning av ätstörningar och om olika aspekter av de behandlingar som finns. Här får ni även lära er om kroppens behov av näring och energi, vikten av att äta tillräckligt och regelbundet samt varför mat ska ses som medicin vid ätstörningar. I den sista modulen tar vi upp vad som kan göras för att må bättre i vardagen vid ätstörningar. Ni får också veta mer om hur det kan yttra sig när ätstörningsproblemen avtar.

Frågor om innehållet

Under utbildningen har du möjlighet att ställa frågor om innehållet genom att skicka ett meddelande i programmet. OBS! Eftersom vi inte svarar på ditt meddelande direkt är det mycket viktigt att du inte använder dig av meddelandefunktionen vid akuta situationer eller om ni har frågor som rör er behandling!

Starta utbildningen

Om du har fått ett informationsbrev hemskickat eller varit på ett besök på mottagningen kan du nu komma igång med utbildningen. Du loggar in med personnummer (patientens) och Mobilt Bank ID eller annan e-legitimation. Inloggningen till utbildningen hittar du nedan.

Support

Om du har tekniska problem eller frågor, till exempel kring inloggning, kan du kontakta supporten på 1177 Vårdguiden på telefon 0770-72 00 00, öppet alla dagar 06:00-22:00.

Vid övriga frågor kontaktar du din mottagning på Stockholms centrum för ätstörningar: 08-123 44 100