Grundutbildning om ätstörningar

Vår egen grundutbildning ger dig kunskap om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar.

Grundutbildningen är fördelad på tre heldagar och är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till personal som möter patienter med ätstörningsproblematik i sitt arbete.

Utbildningen utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med grundutbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter kursavslut.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till övrig personal inom vården som möter patienter med ätstörningsproblematik.

När startar grundutbildningen?

Grundutbildningen startar onsdagen den 22 april klockan 09:15 och slutar fredagen den 24 april klockan 15:00. Utbildningen äger rum i Föreläsningssalen, Plan 1 på Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B).

Anmälan och kostnad

För dig som inte arbetar på Stockholms centrum för ätstörningar kostar utbildningen 5000 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteraur och kaffe.

Anmälan sker via den här länken senast den 10 april. Vi tar emot max 30 kursdeltagare.

Program

Program kommer inom kort!