Upplåsningskod till Stegvis

Här hittar du som behandlare en länk till upplåsningskod för Stegvis.

Koden är giltig i 60 dagar och behövs endast vid ett tillfälle när patienten ska börja använda Stegvis.

Du hittar upplåsningskoden här!

Om du får problem kontakta stegvis@sll.se