Välkommen på föreläsning!

Du som är patient hos oss har möjlighet att delta på föreläsningar som hålls av dietist och fysioterapeut.

Vad innebär föreläsningarna?
Föreläsningarna av fysioterapeut och dietist är ett viktigt komplement i din behandling på Stockholms centrum för ätstörningar.

Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om kroppen utifrån. Dietistens föreläsning täcker vikten av näring oavsett hur din ätstörning ser ut. Fysioterapeuten föreläser om kroppsuppfattning och fysisk aktivitet vid ätstörning. Föreläsningen avslutas med 15 minuters frågestund.

Anmäl dig i receptionen senast 10 minuter innan föreläsningen börjar.

Vem kan delta?
Alla som har startat en behandling på Stockholms centrum för ätstörningar kan delta. Du har också möjlighet att ta med närstående utan extra kostnad.

Tid och plats
Föreläsningarna äger rum måndagar 15-16 på Wollmar Yxkullsgatan 27 B i föreläsningssalen på Plan 1. Se datum för alla föreläsningar nedan.

Du väljer fritt när du vill gå på respektive föreläsning som löper på under varje termin, men vi rekommenderar att du försöker planera in dina tillfällen i så nära anslutning till behandlingsstart som möjligt.

Anmälan och kostnad
Din behandlare bokar in dig efter att ni kommit överens om vilka datum som passar.

Föreläsningen kostar som ett vanligt besök. Kom ihåg att avboka senast 24 timmar innan besöket för att inte bli debiterad 400 kr.

Föreläsningar våren 2022 - Dietist & Fysioterapeut 

11 april
2 maj
16 maj
30 maj

Med reservation för förändringar. Om en basföreläsning flyttas eller ställs in meddelar vi det här på vår hemsida.