Vad är en ätstörning

Vad är en ätstörning?

Ätstörningar är ett samlingsbegrepp för flera olika diagnoser som kännetecknas av en extrem upptagenhet av kroppsform, vikt och ätande.