Skriv ut den här sidan

Skola på SCÄ

Vi erbjuder undervisning och stöd i skolarbetet till barn och ungdomar upp till 20 år som behandlas i heldygnsvård, dagvård eller öppenvård på kliniken.

När du går i behandling för ätstörningar kan du ibland vara tvungen att vara borta från den ordinarie skolundervisningen, under både kortare och längre perioder. Därför erbjuder vi undervisning och stöd i skolarbetet på klinikens skola.

Om skolan

Skolan drivs av Utbildningsförvaltningen/ESS-gymnasiet och har en heltidsanställd sjukhuslärare/specialpedagog som heter Elizabeth Hartman Pontén. Läraren har kontakt och samarbetar med ordinarie skolor. Skollokalen ligger i uppgång D på nedre plan på kliniken.

Undervisning och stöd i skolarbetet

Patienter, som går i behandling i heldygnsvården, kommer till skolan på fasta tider, övriga patienter bokar in individuella tider genom sin behandlare.

Utöver undervisningen används tiden på skolan till att stödja eleven i att få struktur på skolarbetet. Sjukhusläraren har även nära kontakt med ordinarie skola, för att informera om hur skolan kan arbeta med stressreducering samt initiera individuella anpassningar för den enskilde eleven.

Skolmöten

Skolmöten med ordinarie skolor och behandlare är också en del av lärarens uppdrag för patienter inom heldygnsvård. Där informeras om ätstörningens konsekvenser för skolarbetet och en detaljerad planering för den fortsatta skolgången.

Kontakt

Vill du veta mer om skolan kontakta elisabeth.hartman@stockholm.se