Skriv ut den här sidan

Multifamiljeterapi

På Mottagningen för barn och ungdomar erbjuder vi patienter och deras familjer att delta i Multifamiljeterapi tillsammans med flera familjer.

Vad är Multifamiljeterapi?

Multifamiljeterapi, eller MFT, är en behandlingsform som har utvecklats ur familjeterapi men som namnet antyder är det flera familjer som samtidigt deltar i behandlingen. MFT har länge använts inom psykiatrisk behandling inom andra områden. Under de senaste tio åren har en anpassad MFT utvecklats för behandling av anorexia nervosa för unga patienter som fortfarande bor tillsammans med sin familj. Behandlingsmetoden har visat sig vara ett bra komplement till traditionell familjeterapi och övrig ätstörningsbehandling.

Behandlingen innehåller samtal i grupp samt information om sjukdomen och hur den påverkar individ, familj samt relationer till andra. Familjerna deltar i olika samspelsövningar och får en ny upplevelsebaserad erfarenhet. Genom konkreta övningar får man lära sig använda de nya erfarenheterna, vilka också kan bidra till att bryta fastlåsta mönster. Arbetet sker både i storgrupp där alla deltar men också i mindre grupper för föräldrar respektive patienter. Behandlingen leds av familjeterapeuter, sjuksköterska och psykolog.

Varför flera familjer samtidigt?

Att vara tillsammans med andra familjer ger möjlighet att få ta del av andras erfarenheter, stödja varandra och att våga prova nya lösningar under trygga former med stöd av behandlare.

Vad är målsättningen i MFT?

Målsättningen i behanlingen är att hjälpa familjerna att klara av och bemästra ätstörningen, kunna stödja sitt barn att våga äta och gå vidare i livet.

Hur omfattande är behandlingen?

Behandlingen omfattas av fem heldagar som löper över två veckor. Behandlingen inleds med tre sammanhängande intensiva behandlingsdagar, därefter tillkommer ytterligare två dagar. I MFT deltar sex till sju familjer i grupp och behandlingen pågår mellan klockan 09.00–
15.30.

Vem kan delta?

Familjer med barn och ungdomar upp till 18 år som har ett restriktivt ätande. Behandlingen inkluderar hela familjen inklusive syskon.

Kontakt

För frågor och mer information om Multifamiljeterapi kontakta:

Annika Lindgren, Leg. familjeterapeut
070-123 44 158

Caisa Rodén, Vårdkoordinator
070-484 64 46