Multifamiljeterapi

På Mottagningen för barn och ungdomar erbjuder vi patienter och deras familjer att delta i Multifamiljeterapi tillsammans med flera familjer.

Vad är Multifamiljeterapi?

Multifamiljeterapi (MFT) är en behandlingsform som har utvecklats ur familjeterapi men som namnet antyder är det flera familjer samtidigt som deltar i behandlingen. MFT har använts för psykiatrisk behandling inom flera områden, men under de senaste tio åren har en anpassad MFT utvecklats för behandling av unga patienter med anoerxia nervosa som bor tillsammans med sin familj.

Behandlingsmetoden har visat sig vara ett bra komplement till traditionell familjeterapi och övrig ätstörningsbehandling. Behandlingen innehåller samtal i grupp, information om sjukdomen och hur den påverkar individen, familjen och
relationer till andra. Familjerna deltar i samspelsövningar och får en ny upplevelsebaserad erfarenhet.

Genom konkreta övningar får deltagarna lära sig att använda de nya erfarenheterna som även kan bidra till att bryta fastlåsta mönster. Arbetet sker både i grupp där alla deltar, men också i mindre grupper för föräldrar och patienter. Behandlingen leds av familjeterapeuter, sjuksköterska och psykolog.

Varför flera familjer samtidigt?

Att vara tillsammans med andra familjer ger en möjlighet att ta del av andras erfarenheter, att stödja varandra och våga prova nya lösningar under trygga former, med stöd av behandlare.

Vad är målsättningen i MFT?

Målsättningen i behandlingen är att hjälpa familjerna att klara av och bemästra ätstörningen, kunna stödja sitt barn att våga äta och gå vidare i livet.

Hur omfattande är behandlingen?

Behandlingen pågår under fem heldagar under två veckor som inleds med tre sammanhängande intensiva behandlingsdagar, därefter tillkommer ytterligare två dagar. I MFT deltar sex till sju familjer i grupp och behandlingen pågår mellan klockan 09.00–15.30.

Vem kan delta?

Familjer med barn och ungdomar upp till 18 år som har ett restriktivt ätande. Behandlingen inkluderar hela familjen, inklusive syskon.

Kontakt

För frågor och mer information kontakta:

Caisa Rodén, leg sjuksköterska
08-123 44 159

Annika Lindgren, leg. psykolog
08-123 44 158