Skriv ut den här sidan

Mottagning för barn och ungdom

Mottagningen för barn och ungdomar bedriver öppenvårdsbehandling för barn och ungdomar upp till 18 år.

Om oss

Mottagningen för barn och ungdomar erbjuder familjebaserad behandling, multifamiljeterapi och hembesök via vårt mobila team.

Första kontakten

När vi har tagit emot din egenanmälan kallas du till ett första bedömningssamtal där vi går igenom dina nuvarande problem och eventuell tidigare behandling.

Behandling som utgår från din vårdplan

All behandling hos oss utgår från en vårdplan som du, din vårdnadshavare och din behandlare utformar tillsammans. Vårdplanen utgår både från dina behov och från de kliniska riktlinjerna som tillsammans avgör vilken behandling som bäst kan hjälpa dig att bli fri från ätstörning.

Första steget är basinformationen

Behandlingen inleds med basinformation som består av tre föreläsningar med dietist, läkare och psykolog. Föreläsningarna innehåller information om ätande samt kroppsliga och psykologiska aspekter av ätstörningen.

Behandling

Behandlingen hos oss sker oftast i tre faser:

Första fasen handlar om att få till ett tillräckligt och regelbundet ätande för att bryta svält och viktnedgång och istället påbörja viktåterhämtning. Den första fasen är den som oftast tar längst tid i behandlingen. Dina vårdnadshavare tar ansvar för att du får i dig mat och återhämtar i vikt med stöd från våra behandlare.

I fas två fokuserar vi på att du själv ska återta ansvar för maten och fortsätta återhämta den vikt som är kvar till normalvikt.

Fas tre handlar om att återgå till ett normalt liv igen tillsammans med vänner och familj. Om det finns andra bekymmer så fortsätter vi med samtalsterapi, antingen tillsammans i familjen eller med dig individuellt.

Utvärdering och fortsättning

Efter behandlingsperioden gör vi en utvärdering av vårdplanen. Vi tar gemensamt ställning till någon form av fortsättning eller om behandlingen ska avslutas. I vissa fall behövs ytterligare hjälp och vi kan erbjuda besök hos dietist, fysioterapeut och läkare för t. ex provtagning eller medicinering. I samråd med dig och dina vårdnadshavare kan mottagningens behandlare remittera dig vidare till klinikens dagvårdsbehandlingar eller till heldygnsvård.

Kontakt

Har du frågor om Mottagningen för barn och ungdom? Kontakta enhetschef Ulla Brelin: ulla.brelin@sll.se