Skriv ut den här sidan

Iris dagenhet

Iris dagenhet bedriver dagsjukvårdsbehandling för patienter från 16 år och uppåt.


Om oss

Vi erbjuder individuella samtal och gruppbehandling med fokus på att göra förändringar på specifika symtom som tillhör ätstörningen. Du kommer till oss genom remiss från någon av våra två öppenvårdsmottagningar på kliniken.

Första kontakten

När vi tagit emot din remiss blir du kallad till ett bedömningssamtal där vi går igenom dina nuvarande problem, din bakgrund och hur tidigare behandling har fungerat för dig. Målet med bedömningen är att undersöka om den vårdnivå som vi erbjuder är den mest lämpliga för dig. Vi informerar även om behandlingen och du har möjlighet att ställa frågor.

Behandling som utgår från din vårdplan

All behandling hos oss utgår från en vårdplan som du och din individuella behandlare utformar tillsammans. Vårdplanen utgår både från dina behov och från de kliniska riktlinjerna som tillsammans avgör vilken behandling som bäst kan hjälpa dig att bli fri från ätstörning.

Provveckor

De två första veckorna hos oss kallar vi för provveckor. Syftet med det är att du ska få prova på att göra förändringar och sedan utvärderar vi tillsammans om det här är en lämplig behandling för dig, utifrån din nuvarande livssituation.

Behandlingen

Behandlingen på Iris dagenhet sker måndag till fredag mellan klockan 09:00-15:00. Efter tolv veckor övergår behandlingen till en så kallad ”boosterperiod” med planerade behandlingsdagar med en successiv nedtrappning som fördelas under sex månader. Utgångspunkten i behandlingen är att så snabbt som möjligt normalisera ätandet och att avstå från olika kompensatoriska beteenden. Vi arbetar även med olika strategier för att du ska kunna ifrågasätta och nyansera de tankar du har kring kropp, vikt, mat och ätande.

Mot slutet av behandlingen fokuserar vi på att förbereda dig för ett liv utanför behandlingen och boosterperioden är ett stöd för dig i att behålla framstegen du gjort samt att förebygga återfall. Behandlingen på vår enhet sker både individuellt och i grupp. Under din behandling har du kontakt med läkare, vissa fall dietist och sjukgymnast.

Utvärdering och fortsättning

Efter behandlingsperioden gör du och din behandlare en utvärdering av vårdplanen som ni kontinuerligt har följt upp under din behandling. Vi gör även en avslutande registrering i kvalitetsregistret Riksät som är ett nationellt kvalitetregister för ätstörningsbehandling.

Kontakt

Har du frågor om Iris dagenhet? Kontakta enhetschef Karin Persson: karin.e.persson@sll.se