Skriv ut den här sidan

Idun dagenhet

Idun dagenhet bedriver dagsjukvårdsbehandling för patienter från 16 år och uppåt.

Om oss

Vi erbjuder intervallbaserad dagsjukvård vilket innebär att du vistas både hemma och på enheten under behandlingsperioden som sträcker sig under ett halvår. Under hemmaveckorna har du möjlighet att boka in öppenvårdsbesök vid behov. I behandlingen ingår individuella samtal och gruppbehandling med fokus på att göra förändringar på specifika symtom som tillhör ätstörningen.

Första kontakten

När vi tagit emot din remiss blir du kallad till ett bedömningssamtal där vi går igenom dina nuvarande problem, din bakgrund och hur tidigare behandling har fungerat för dig. Målet med bedömningen är att undersöka om den vårdnivå som vi erbjuder är den mest lämpliga för dig. Vi informerar även om behandlingen och du har möjlighet att ställa frågor.

Behandling som utgår från din vårdplan

All behandling hos oss utgår från en vårdplan som du och din individuella behandlare utformar tillsammans. Vårdplanen utgår både från dina behov och från de kliniska riktlinjerna som tillsammans avgör vilken behandling som bäst kan hjälpa dig att bli fri från ätstörningen.

Eftersom det även bedrivs forskning på kliniken kan du ibland bli erbjuden att ingå i olika forskningsprojekt.

Första veckan en provvecka

Första veckan hos oss kallar vi för provvecka. Syftet med den veckan är att du ska få prova på att göra förändringar och sedan utvärderar vi tillsammans om det här är en lämplig behandling för dig, utifrån din nuvarande livssituation.

Behandlingen

Under din behandlingsvecka vistas du på enheten på vardagarna mellan klockan 09:00-15:00. Därefter är du hemma två veckor för att tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter för att sedan komma på en ny behandlingsvecka där vi utvärderar hemmaperioden och forsätter att utveckla ny kompentens.

Utgångspunkten i behandlingen är att så snabbt som möjligt normalisera ätandet och att avstå från olika kompensatoriska beteenden. Vi använder oss av olika terapeutiska tekniker och metoder för att du lättare skall klara av ditt eget liv med allt större livskavlitet. För att öka din självkännedom, lust och kreativitet använder vi oss också av olika terapiformer i grupp. Under din behandlingsvecka träffar du din terapeut dagligen.

Grupperna på Idun som du kommer att gå med består maximalt av åtta patienter. Efter behandlingstidens slut erbjuder vi dig även några uppföljningsdagar (så kallade boosterdagar) som kan fördelas fritt under sex månader.

Utvärdering och fortsättning

Efter behandlingsperioden gör du och din behandlare en utvärdering av vårdplanen som ni kontinuerligt har följt upp under din behandling. Vi gör även en avslutande registrering i kvalitetsregistret Riksät som är ett nationellt kvalitetregister för ätstörningsbehandling.

Om behandlingen forsätter så gör du och din behandlare upp en planering för hur din boosterdagar ska fördelas.

Kontakt

Har du frågor om Idun dagvårdenhet? Kontakta enhetschef Karin Persson: karin.e.persson@sll.se