Skriv ut den här sidan

Familjevårdsavdelningen

Familjevårdsavdelningen erbjuder heldygnsvård för barn och ungdomar med allvarlig ätstörning och deras familjer, när behandling i öppenvård bedömts som otillräcklig. 

Målet med behandlingen är att bryta akuta svälttillstånd, skapa struktur kring matsituationerna och påbörja arbetet med att på sikt bli fri från ätstörning.

Behandling och vårdplan utformas tillsammans med varje familj och ansvariga behandlare. Familjen ses som en resurs vars medverkan är nödvändig för att åstadkomma en varaktig förändring. Vårdnadshavare bor med sitt barn under avdelningstiden och bär där fortsatt huvudansvaret för barnet.

På Familjevårdsavdelningen arbetar sjuksköterskor, behandlingspersonal, barnpsykiater, familjeterapeuter, psykolog, sjukgymnast, lärare och musikterapeut.