Skriv ut den här sidan

Familjedagvården

Familjedagvården bedriver dagsjukvårdsbehandling för barn och ungdomar tillsammans med deras familjer.

Om oss

Vi erbjuder dagsjukvårdsbehandling för familjer som är i behov av ett mer intensivt stöd än vad öppenvården tillhandahåller. Vår behandlingsmetod är inspirerad av multifamiljeterapi där flera familjer deltar tillsammans i gruppbehandling.

Första kontakten

För att komma till oss krävs en remiss från vår öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar. När vi tagit emot remissen blir familjen kallad till ett bedömningssamtal där vi går igenom nuvarande problem, bakgrund och hur tidigare behandling har fungerat. Vi informerar om vår behandling och familjen har möjlighet att ställa frågor. Målet med bedömningen är att undersöka om den vårdnivå som vi erbjuder är den mest lämpliga.

Behandling som utgår från din vårdplan

All behandling hos oss utgår från en vårdplan som familjen tillsammans utformar med gruppen och behandlare. Vårdplanen utgår både från familjens behov och från de kliniska riktlinjerna.

Behandlingen

På familjedagvården erbjuder vi gruppbehandling. Vi ger dig som förälder stöd i att klara av måltidssituationer med ditt barn och ser till att det finns en väl fungerande struktur. Middag äter vi tillsammans och hjälper varandra i förändringsarbetet. Gruppen pratar om ätstörningen och vilka konsekvenser den medför samt försöker hitta gemensamma strategier för att ta sig ur sjukdomen.

Behandlingen på Familjedagvården sker måndag till torsdag mellan klockan 14:45-17:45. Det finns ett program för dagen och veckan men upplägget är flexibelt och kan anpassas efter familjernas aktuella behov. Båda föräldrarna medverkar tillsammans under hela behandlingstiden och vi rekommenderar även att syskon deltar.

Kostnader

Föräldrar betalar 60 kronor per person för varje måltid och betalningen sker innan besöket i samband med anmälan i receptionen. Barn och ungdomar under 18 år behöver inte betala för sina måltider.

Utvärdering och fortsättning

När tillståndet har stabiliserats och viktåterhämtning fungerar återgår patienten till öppenvården för vidare behandling.

Kontakt

Har du frågor om Familjedagvården? Kontakta enhetschef Margaretha Sandved: margaretha.sandved@sll.se