Skriv ut den här sidan

Eira-mottagningen

Eira-mottagningen är en specialistmottagning för långtidssjuka patienter med ätstörningar.

Om Eira-mottagningen

Eira-mottagningen är speciellt utformad för patienter som har varit sjuk i en ätstörning under många år och som trots upprepade försök till behandling inte har blivit varaktigt bättre. Vi fokuserar på patientens livskvalitet utifrån ett omvårdnadsperspektiv istället för traditionell vård och behandling. Ledorden för vår verksamhet är trygghet, flexibilitet och tydlighet. Din önskan om förändring och egen målsättning styr behandlingen.

Hur söker jag till Eira-mottagningen?

För att söka behandling på Eira-mottagningen skickar du in en Egenanmälan eller ber att få en remiss till Stockholms centrum för ätstörningar.

Information om behandlingen

Personalen på Eira kommer lära känna dig väl och du får en egen kontaktperson som är engagerad i dig och lyssnar till dina önskemål och behov. Vi fokuserar på psykiatrisk och medicinsk omvårdnad och vårt gemensamma mål är en förbättrad livskvalitet för dig.

Vid inskrivning gör vi en kartläggning av dina behov som ligger till grund för din vårdplan. Det finns inga fastställda behandlingsmål innan eftersom de omförhandlas regelbundet efter dina önskemål. Eira styrs av få regler och formerna för hur ett besök kan se ut är väldigt fria.

De få krav som vi ställer på dig är att undvika viktnedgång och hålla överenskommelser med oss som arbetar på Eira.

Öppettider på Eira-mottagningen

Vi har öppet måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Vi håller till i Forsknings- och utvecklingsenhetens lokaler på Wollmar Yxkullsgatan 25, Plan 2. Hitta till oss

Kontakt

Elisabeth Welch, enhetschef
elisabeth.welch@sll.se