Mottagning för vuxna 2

Mottagning för vuxna 2 är en specialistmottagning för patienter som har haft en ätstörning under en längre tid.

Om mottagningen

Mottagning för vuxna 2 är särskilt utformad för dig som har varit sjuk i en ätstörning under många år och som trots upprepade försök till behandling inte har blivit varaktigt bättre. På mottagningen jobbar vi för att hjälpa dig att må så bra som möjligt, både fysiskt och psykiskt. Samtidigt hjälper vi dig att få ditt dagliga liv att fungera bättre och att höja din livskvalitet.

Vad krävs för att gå på mottagningen?

För att söka behandling på Mottagning för vuxna 2 skickar du in en Egenanmälan eller ber att få en remiss till Stockholms centrum för ätstörningar. Den första kontakten går ut på att göra en bedömning av ditt vårdbehov. Mottagning för vuxna 2 är en öppenvårdsmottagning utan akutverksamhet. Av den anledningen behöver du vara medicinskt stabil och ha en uttalad vilja att fortsätta att vara tillräckligt medicinskt stabil för att klara av en öppenvårdsbehandling.

Om du skulle bli sämre under en period måste du följa våra läkares medicinska råd. Det kan innebära att din vård under en tid behöver kompletteras eller ersättas med andra behandlingsformer. Du behöver också tillsammans med din behandlare formulera mål för hur du vill göra för att öka din funktionsnivå eller förbättra din livskvalitet.

Hur jobbar vi för att nå målen?

På Mottagning för vuxna 2 finns specialistläkare, socionomer, psykoterapeuter, psykologer och sjuksköterskor med hög kompetens för att hjälpa dig. Det kan handla om att se över dina dagliga rutiner, din ekonomiska situation, hitta en meningsfull sysselsättning, samordna eventuella behandlings- och stödinsatser och framförallt att hjälpa dig med att leva på det sätt som är viktigt och meningsfullt för dig!

Vi har också en viss möjlighet att jobba med andra psykiatriska komplikationer, som du på grund av din ätstörning inte har kunnat få vård för på andra vårdinrättningar. Om du vill ta itu med din ätstörning, så hjälper vi dig självklart även med det. Det kan ske inom ramen för vår mottagning eller genom samarbete med andra mottagningar som matchar dina behov.

Vi vill särskilt påminna om att forskning har visat att det går att blir frisk från en ätstörning, även för personer som har varit sjuka under många år. Om du inte tidigare har fått ta del av utvidgad kognitiv beteendeterapi så rekommenderar vi att du gör det. Men ytterst är det din vilja och dina behov som kommer att styra behandlingen på Mottagning för vuxna 2.

På Mottagning för vuxna 2 är det du som är viktig! Vår uppgift är att hjälpa dig med utgångspunkt i dina individuella behov, samtidigt som vi sätter din fysiska och psykiska hälsa i centrum.

Öppettider på Mottagning för vuxna 2

Vi har öppet måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Vi håller till i Forsknings- och utvecklingsenhetens lokaler på Wollmar Yxkullsgatan 25, Plan 2. Hitta till oss

Kontakt

Elisabeth Welch, enhetschef
elisabeth.welch@sll.se

Publicerad: 2014-12-18