Internetbehandling till hjälp mot depression hos gravida kvinnor

Upp till 10 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression. Få söker hjälp trots att tillståndet innebär risker för såväl mor och barn. 

Nu genomförs en studie om hur man kan använda internetbehandling för gravida kvinnor med depression. 

Studien ingår i det stora Magdalena-projektet och utförs på nationell nivå genom vägledd självhjälpsbehandling över internet, internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) under 10 veckors tid.

Graviditeten innebär en mängd förändringar bland annat kroppsligt, psykologiskt och relationsmässigt samt i livet i stort.

– Många upplever att förväntningar inför graviditeten inte infrias och det är vanligt att tvivla på sin förmåga som förälder, särskilt om man är nedstämd. Vid utformning av behandling för gravida kvinnor är det därför viktigt att ta hänsyn till de förutsättningar som gäller under en graviditet, säger Viktor Kaldo, ansvarig forskare för studien.

Flera olika psykiatriska problem har framgångsrikt behandlats via internet, som långvariga sömnproblem, depression, social fobi och tvångssyndrom. Internetbehandling kan hjälpa många på ett kostnadseffektivt sätt och har en hög tillgänglighet eftersom det kan erbjudas oavsett var patienten bor.

Läs mer på www.internetpsykiatri.se Här kan även intresseanmälan att vara med i studien lämnas.

För mer information, kontakta:

Viktor Kaldo, Fil dr och leg psykolog, Internetpsykiatrienheten, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde och forskare vid Karolinska Institutet, 0707-37 38 59, viktor.kaldo@ki.se

eller

Presstjänsten Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, 08-123 404 44

Publicerat 2015-01-29