Frågor och Svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Stegvis

Varför ska jag använda Stegvis?

I de flesta behandlingsalternativ som vi erbjuder på kliniken används idag matdagböcker i pappersform. Om du väljer att använda Stegvis får du istället matdagboken som en app direkt i din smartphone. 

Fördelar med Stegvis:

  • Du slipper komma ihåg och bära med dig ett papper hela tiden.
  • Du kan smidigt och diskret registrera dina måltider direkt i din smartphone.
  • Du kan ställa in påminnelser som hjälper dig att komma ihåg när du ska äta och att skapa struktur i din vardag.
  • Du får en bättre överblick över ditt beteendemönster som du enkelt kan dela med dig själv och din behandlare.
  • Du kan strukturerat arbeta med problemlösning och hitta strategier som hjälper dig i behandlingen.

Vem kan använda Stegvis?

I nuläget erbjuder vi Stegvis till dig som påbörjar eller går i behandling på Stockholms centrum för ätstörningar. För att kunna använda Stegvis krävs att du har en smartphone med IOS eller Android som operativsystem.

Hur får jag Stegvis?

Stegvis hämtar du hem kostnadsfritt från Apple App Store eller Google Play. För att börja använda Stegvis behöver du en upplåsningskod som du får av din behandlare.

Är Stegvis en fristående behandling som t. ex internetbehandling med behandlarstöd?

Nej, Stegvis är ett behandlingsstöd och är avsedd att användas som ett komplement till en pågående behandling.

Kan jag fortsätta använda Stegvis efter jag har avslutat min kontakt hos er?

Ja, du bestämmer själv om du vill ha kvar appen och fortsätta använda Stegvis utan behandlare efter avslutad kontakt med oss.

Vad gör jag om Stegvis inte fungerar eller om jag har problem vid nedhämtning?

Kontakta din behandlare eller vår tekniska support så hjälper vi dig.

Hur sparas och lagras information som jag registrerar i Stegvis?

All information som du registrerar i Stegvis sparas och lagras endast i appen. Informationen sparas inte i en journal eller databas och är inte kopplad till några personuppgifter eller namn. Du ansvarar själv för informationen och när du raderar Stegvis från telefonen försvinner även innehållet.

Kan andra ätstörningsenheter använda och erbjuda Stegvis till sina patienter?

Nej. Inte i nuläget men vår intention är kunna erbjuda Stegvis till flera vårdgivare och patienter i framtiden!