Forskningsstudie om NÄRA

Här följer information till dig som är intresserad av delta i en RCT-studie om NÄRA på Stockholms centrum för ätstörningar.Om studien

NÄRA är en ny internetbehandling som har utvecklats på Stockholms centrum för ätstörningar. Behandlingen är baserad på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E) och rekommenderas som behandling för vuxna patienter med hetsätningsproblematik (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och relaterade tillstånd).

Många personer med ätstörningar söker aldrig behandling och blir inte heller upptäckta av vården. Genom att erbjuda NÄRA som ett behandlingsalternativ hoppas vi kunna nå ut med behandling till flera som är drabbade av ätstörningar. Syftet med studien är att utvärdera hur NÄRA fungerar jämfört med traditionell KBT-E, så kallad ansikte-mot-ansikte.

Deltagare i studien lottas till att antingen behandlas via NÄRA eller via traditionell KBT-E med personliga möten hos oss på mottagningen. Innehållet är det samma i båda behandlingarna och baseras på KBT-E. NÄRA innehåller, filmer, texter och övningar som patienten arbetar med självständigt under behandlingen. Alla patienter har en personlig behandlare som guidar patienten genom behandlingsprogrammet. Behandlingen pågår i 12-15 veckor och efter tre månader genomförs en uppföljning via videomöte.

De som lottas till traditionell KBT-E träffar en behandlare regelbundet på mottagningen ungefär 20 besök. Mellan besöken ingår övningar att träna på hemma. Efter avslutad behandling träffar patienten sin behandlare på ett uppföljningsbesök efter 20 veckor.

Studien genomförs av Region Stockholm och är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Hur går studien till?

Deltagare i studien kommer få svara på skattningsformulär vid fyra tillfällen: vid behandlingens början, behandlingens avslut samt sex och tolv månader efter avslutad behandling. I formulären ingår frågor om ätstörningar, livskvalitet, andra psykiatriska symtom och din uppfattning om behandlingen.

Formulären skickas till din inkorg på 1177 Vårdguiden och genom utvärderingsprogrammet i plattformen Stöd och Behandling (SoB). En behandlare kommer också genomföra en diagnostisk intervju med dig över telefon.

Stöd och Behandling (SoB)

Stöd och behandling (SoB) är en nationell behandlingsplattform och en av 1177 Vårdguidens eTjänster. SoB följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett säkert medicinskt informationssystem. Det innebär att all information lagras säkert ur ett informations- och patientsäkerhetsperspektiv.

Du kan läsa mer om SoB på Ineras hemsida >


För dig som är intresserad av att delta


1. Information om studien och samtycke till deltagande

Innan du väljer att delta i studien är det viktigt att du först läser igenom informationen om studien. Efter det behöver du lämna ditt samtycke till att delta i studien. Samtycke till deltagande kan du göra i samband med ditt besök på kliniken eller i SoB.

Här kommer du till information om studien och samtyckesforumläret >

2. Information om vilken behandling som du lottas till

Efter att du har samtyckt till att delta i studien kommer du bli kontaktad av en forskningssjuksköterska som informerar dig om vilken behandling du har blivit lottad till. Du kommer också boka in en tid för en telefonintervju som tar cirka 10-20 minuter.

När du har blivit lottad till en behandling kommer du också bli tilldelad en behandlare, som vid den här tidpunkten kontaktar dig för planering och uppstart av din behandling på SCÄ.

3. Svara på skattningsformulär

Förutom att svara på skattningsformulär som skickas till din inkorg på 1177 Vårdguidens webbplats ska du även svara på formulär i programmet i SoB. Programmet innehåller fyra moduler som vi öppnar upp en åt gången för varje utvärderingstillfälle. Du kommer få en påminnelse via sms när det är dags att gå in i programmet och svara på frågor igen.

Utvärderingsprogrammet i SoB hittar du här >

Kontakt

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta studieansvarig Anne-Charlotte Wiberg:
anne-charlotte.wiberg@sll.se
073-042 00 74


Vi som jobbar med studien

 • Elisabeth Welch
  Leg psykolog, leg psykoterapeut och docent
 • Ata Ghaderi
  Leg psykolog, leg psykoterapeut och professor
 • Yvonne von Hausswolff-Juhlin
  Överläkare och docent
 • Kousha Safarzadeh
  Leg psykolog
 • Anne-Charlotte Wiberg
  Socionom, leg psykoterapeut och doktorand
 • Marie Carp
  Forskningssjuksköterska
 • Kristofer Ekstöm
  Designer i SoB och projektadministratör