Forskningsstudie om NÄRA

Här följer information till dig som är intresserad av delta i en forskningsstudie om NÄRA på Stockholms centrum för ätstörningar.Om studien

NÄRA är en ny internetbehandling som har utvecklats på Stockholms centrum för ätstörningar. Behandlingen är baserad på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E) och rekommenderas som behandling för vuxna patienter med hetsätningsproblematik (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och relaterade tillstånd).

Många personer med ätstörningar söker aldrig behandling och blir inte heller upptäckta av vården. Genom att erbjuda NÄRA som ett behandlingsalternativ hoppas vi kunna nå ut med behandling till flera som är drabbade av ätstörningar. Syftet med studien är att undersöka om NÄRA är en genomförbar metod och leder till symtomförbättring. Studien genomförs av Region Stockholm och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Hur går studien till?

Deltagare i studien kommer få svara på skattningsformulär vid tre tillfällen: vid behandlingens början och fyra samt sju månader efter behandlingsstart. I formulären ingår frågor om ätstörningar, livskvalitet, andra psykiatriska symtom och din uppfattning om behandlingen.

Formulären skickas till din inkorg på 1177 Vårdguiden och genom utvärderingsprogrammet i plattformen Stöd och Behandling (SoB). En behandlare kommer också genomföra en diagnostisk intervju med dig över telefon.

Stöd och Behandling (SoB)

Stöd och behandling (SoB) är en nationell behandlingsplattform och en av 1177 Vårdguidens eTjänster. SoB följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett säkert medicinskt informationssystem. Det innebär att all information lagras säkert ur ett informations- och patientsäkerhetsperspektiv.

Du kan läsa mer om SoB på Ineras hemsida >


För dig som är intresserad av att delta


1. Anmäl ditt intresse till att delta

Om du är intresserad av att delta i studien meddelar du din behandlare eller kontaktar ansvariga för studien direkt:

Anne-Charlotte Wiberg, doktorand
anne-charlotte.wiberg@sll.se
073-042 00 74

Marie Carp, forskningssjuksköterska
marie.carp@sll.se
072-501 21 53

2. Information om studien och samtycke till deltagande

Innan du väljer att delta är det viktigt att du först läser igenom informationen om studien. Därefter behöver du också lämna ditt samtycke till att delta. Samtycke till deltagande kan du göra i samband med ditt besök på kliniken eller digitalt i SoB. Vi kontaktar dig när du kan logga in i SoB och ta del av informationen och lämna ditt samtycke efter du har anmält ditt intresse till studien.

Här kan du logga in och lämna ditt samtycke digitalt >

3. Telefonintervju

Efter att du har samtyckt till att delta i studien kommer du bli kontaktad av en behandlare för att boka tid för telefonintervju. Intervjun tar cirka 10-20 minuter.

4. Svara på skattningsformulär

Förutom att svara på skattningsformulär som skickas till din inkorg på 1177 Vårdguidens webbplats ska du även svara på formulär i programmet i SoB. Du kommer få en påminnelse via sms när det är dags att gå in i programmet och svara på frågor.

Här loggar du in i utvärderingsprogrammet i SoB >

Här loggar du in i din inkorg på 1177 Vårdguiden >

Kontakt

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta studieansvarig:

Anne-Charlotte Wiberg
anne-charlotte.wiberg@sll.se
073-042 00 74

Vi som jobbar med studien


Elisabeth Welch, leg psykolog, leg psykoterapeut och docent

Ata Ghaderi, leg psykolog, leg psykoterapeut och professor

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, överläkare och docent

Kousha Safarzadeh, leg psykolog

Anne-Charlotte Wiberg, socionom, leg psykoterapeut och doktorand

Marie Carp, forskningssjuksköterska

Kristofer Ekstöm, designer i SoB och projektadministratör