Onsdagsföreläsningar

Forsknings- och utvecklingsenheten arrangerar varje termin egna föreläsningar på SCÄ som vi kallar för Onsdagsföreläsningar.

Föreläsningarna riktar sig i första hand till personal på kliniken, men ett begränsat antal platser är även öppna för andra som är verksamma inom forskning eller hälso- och sjukvården.

Det är kostnadsfritt att delta och föreläsningarna äger alltid rum på onsdagseftermiddagar, mellan klockan 15:00-16:30, i Föreläsningssalen på Stockholms centrum för ätstörningar. Hitta till oss >

Om du är intresserad av att gå kan du anmäla dig till kristofer.ekstrom@sll.se.

Föreläsningar våren 2019:

Onsdagföreläsare vt19.png

20 februari: Reconceptualizing anorexia nervosa as a metabo-psychiatric disorder

Vi inleder vårens föreläsningar med att bjuda in professor Cynthia Bulik som kommer tala om nya sätt att se på anorexia nervosa. Tillsammans med sin forskargrupp vill Cynthia knäcka den genetiska koden för ätstörningar för att öka förståelsen av den underliggande neurobiologin.

27 mars: Presentation av internetbehandlingen Nära

Nära en internetbehandling som riktar sig till vuxna personer med bulimi och hetsätningsstörning. Behandlingen har tagits fram av kliniker, forskare och patienter vid Stockholms centrum för ätstörningar och bygger på behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E). Anne-Charlotte Wiberg, doktorand och utvecklare av Nära, kommer presentera både behandlingsprogrammet och hennes forskningsprojekt. Även andra från projektgruppen kommer finnas på plats för att svara på frågor.

24 april: Psykisk ohälsa och hedersrelaterat våld

Vårens sista föreläsning gästas av ST-läkare Camilla Starck från organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). Camilla gör sin ST-tjänstgöring inom psykiatrin och är föreläsare i HUV-projektet (Hedersvåldsutbildning för vårdpersonal). Hon kommer tala om sjukvårdens arbete med utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på psykisk ohälsa relaterat till hedersproblematiken.

Publicerad: 2019-02-13