eHälsa vid behandling av ätstörningar

eHealth4ED är ett projekt på Stockholms centrum för ätstörningar med syfte att utveckla, utvärdera och implementera e-hälsa för behandling av ätstörningar.


Från innovation till implementering

Det övergripande syftet med eHealth4ED är att utveckla, utvärdera och implementera e-hälsa för ätstörningar och skapa lika förutsättningar för alla att få tillgång till evidensbaserad behandling. Tillsammans med kliniker, forskare och patientorganisationer utvecklar vi internetbehandlingar som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika ätstörningsdiagnoser.

Genom användarcentrerade designprocesser tar vi fram följande behandlingsprogram:

  • Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för vuxna med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande tillstånd (ICBT-E)
  • Internetbaserad familjebehandling för barn och ungdomar med anorexia nervosa (IFBT)
  • Internetbaserad eftervård och återfallsprevention för unga och vuxna (IARP)