Dagens forskning, morgondagens vård för ätstörningar

Som en av världens största specialistkliniker vill Stockholms centrum för ätstörningar utveckla och förbättra ätstörningsvården.

Om oss

Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU) är vår egen enhet för forskning och utveckling på Stockholms centrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar och att förbättra vården för patienterna. Forskning och utvecklingsprojekt bedrivs nära den kliniska verksamheten och i samarbete med andra forskargrupper. 

Våra fokusområden

  • Bakomliggande faktorer – varför får vissa personer ätstörningar och vilka återfaller i ätstörning?
  • Utveckla ätstörningsvården och säkerställa att behandlingar är evidensbaserade

  • Underlätta kontakt med vården – digital utveckling

  • Kompensatoriska beteenden och fysisk aktivitet

  • Öka livskvaliteten för personer med ätstörningar