Basinformation för vuxna

Basinformationen för vuxna består av fyra föreläsningar och är ett första led i din behandling hos oss.

Inställda föreläsningar

Alla våra föreläsningar och patient- & anhörigträffar är inställda tills vidare.

                   

Vad är Basinformation?

Basinformationen för vuxna består av fyra föreläsningar och är ett första led i din behandling på Stockholms centrum för ätstörningar. Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om ätstörningen, informera om våra olika behandlingsalternativ och ge dig möjlighet att ställa frågor.

Föreläsningarna är seperata med olika teman och föreläsare som följs upp av diskussion och frågestund. Du väljer fritt när du vill gå på respektive föreläsning som löper på under varje termin. Vi rekommenderar att du kommer på alla fyra föreläsningar för att få mest utbyte.

Vem kan delta?

Alla som har varit på ett nybesök på Stockholms centrum för ätstörningar är välkomna att delta på Basinformation. Vill du ta med dig en anhörig eller en vän går det också bra.

Tid och plats

Föreläsningarna äger alltid rum mellan klockan 15:30-16:45 i föreläsningssalen på Stockholms centrum för ätstörningar. Se datum för för varje föreläsning här under eller i informationsfoldern.

Anmälan och kostnad

Ingen föranmälan krävs och det är helt kostnadsfritt att komma på föreläsningarna. När du kommer behöver du bara anmäla dig i Receptionen. Kom gärna i tid till föreläsningarna eftersom det ofta blir fullsatt!

Föreläsningar Våren 2020

1. Kroppen och ätstörningen

En läkare föreläser om fysiska och psykiska konsekvenser av ätstörningar.

Datum: 27 jan, 24 feb, 23 mars, 27 apr och 25 maj.

2. Maten och ätstörningen

En dietist föreläser om energibehov, måltidsordning och hur ämnesomsättningen påverkas av ätstörningen.

Datum: 3 feb, 2 mars, 30 mars, 4 maj och 1 juni.

3. Kroppsbild, fysisk aktivitet och ätstörningen

En fysioterapeut föreläser om kroppsbild och fysisk aktivitet vid ätstörning.

Datum: 13 jan, 10 feb, 9 mars, 6 april, 18 maj och 8 juni.

4. Känslorna och ätstörningen

En psykolog föreläser om vidmakthållande mekanismer bakom ätstörningen och hur invanda mönster kan brytas. Vid det här tillfället medverkar även patientorganisationen Frisk & Fri som informerar om sin verksamhet.

Datum: 20 jan, 17 feb, 16 mars, 20 april, 11 maj och 15 juni.