Hur blir jag frisk?

Det finns många sätt att bli fri från en ätstörning.

Alla människor är olika och därför är det svårt att säga vad som kan hjälpa just dig. För en del tar tillfrisknandet också lång tid, medan det går snabbare för andra. 

Du har all anledning att känna dig hoppfull - du kan bli frisk! 

Första steget har du redan tagit när du inser att du nog behöver hjälp. Det kan verka självklart men det är ofta svårt att acceptera att man har ett allvarligt problem som man inte kan lösa på egen hand. 

Du kan också ha svårt att erkänna för dig själv hur du egentligen mår. Ätstörningar är ofta förknippade med starka skuld- och skamkänslor. Därför kan det också vara jobbigt att prata med andra om det. 

Har du sökt dig till vår webbplats så har du redan tagit ett viktigt steg mot att bli frisk. Kanske finns det också någon i din närhet som du litar på och kan prata med om hur du mår? Nästa steg kan vara att söka professionell hjälp. 

Vi kan hjälpa dig

Att lyckas med förändring är lättare om du kan dela arbetet med andra. Vi som jobbar med ätstörningsbehandling bidrar förstås med våra kunskaper och erfarenheter. Det är också ofta till stor hjälp att engagera föräldrar och andra närstående, speciellt om du är ung. 

Den viktigaste personen och den som bidrar mest är förstås du själv. Eftersom ätstörningar delvis kan upplevas som positivt kan det vara svårt och ta tid att få igång en förändring. Efter ett tag kommer du att märka fördelarna med att vara frisk och då är det lättare att gå vidare i behandlingen. 

Du kan må bättre

Hos oss får du hjälp att förändra dina matvanor men också psykologiskt stöd. Vi kan hjälpa dig att sätta igång förändringar men vi finns också här för att följa upp hur du mår och om behandligen fungerar för dig. 

Din väg mot att bli frisk fortsätter även efter avslutad behandling. Du kommer att behöva arbeta vidare och det är viktigt att du även i fortsättningen har bra stöd från dina närstående.