Specialiserad vård

Specialiserad ätstörningsvård

Den specialiserade ätstörningsvården ska erbjuda vård till patienter i alla åldrar med ätstörningsdiagnos enligt DSM-V. 
Vårdnivån är avsedd för patienter med allvarlig ätstörning som inte kan ges adekvat behandling på basnivå (BUP och allmänpsykiatrin). Framför allt där konkret ätträning (nutritionsbehandling) är nödvändig. Den specialiserade ätstörningsvården kan erbjuda alla vårdformer (öppenvård, dagvård och heldygnsvård) men har ingen akutverksamhet.