Skolhälsovård

Skolhälsovård och Ungdomsmottagning

Skolhälsovården ska upptäcka, stödja, motivera och utföra somatiska undersökningar samt vid behov remittera till barn- och ungdomspsykiatrin, allmänpsykiatrin eller till den specialiserade ätstörningsvården. 

Ungdomsmottagningarna ska upptäcka, stödja, motivera och vid behov remittera till barn- och ungdomspsykiatrin, allmänpsykiatrin eller till den specialiserade ätstörningsvården