Primärvård

Primärvård,  Barn- och ungdomsmedicinskmottagning

Primärvården ska upptäcka, diagnostisera, ge stöd och eventuellt lågintensiv behandling framör allt med fokus på att normalisera ätandet (dietist) samt för vuxna patienter ansvara för somatiska kontroller, alternativt remittera till barn- och ungdomspsykiatrin, allmänpsykiatrin eller till den specialiserade ätstörningsvården.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i öpenvården ska upptäcka, diagnostisera, ge stöd och eventuellt lågintensiv behandling samt ibland ansvara för somatiska kontroller.