Grundutbildning om ätstörningar

Vår egen grundutbildning ger dig kunskap om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar.

Grundutbildningen är fördelad på tre heldagar och är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till personal som möter patienter med ätstörningsproblematik i sitt arbete.

Utbildningen utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med grundutbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter kursavslut.

Höstens Grundutbildning startar onsdagen den 14 oktober och slutar fredagen den 16 oktober och sker digitalt över Zoom. Inloggning sker via en länk som skickas till din e-post några dagar innan utbildngen.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till övrig personal inom vården som möter patienter med ätstörningsproblematik.

Anmälan och kostnad

För dig som inte arbetar på Stockholms centrum för ätstörningar kostar utbildningen 5000 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteraur och utbildningsintyg.

Anmälan sker via den här länken senast den 9 oktober.

Program

Program kommer inom kort!