Allmänpsykiatri och BUP

Allmänpsykiatri och BUP

Allmänpsykiatrin ska upptäcka, diagnostisera och behandla - särskilt när annan psykiatrisk problematik och/eller suicidrisk är framträdande har allmänpsykiatrin ett huvudansvar.

Barn- och ungdomspsykiatrins lokala mottagningar ska upptäcka, diagnostisera och behandla - dock inte när behandlingen behöver innehålla inslag av pedagogiska måltider.