För vårdpersonal

Ett gott samarbete mellan vårdinstanser bidrar till en mer effektiv och följsam behandling för patienten

Vi bedriver vård för personer med allvarlig ätstörning där vård på basnivå (primärvård, barn och ungdoms- samt allmänpsykiatri) inte räcker till.

För att sjukvårdens resurser ska kunna användas effektivt och vården fördelas efter behov, är det viktigt med ett gott samarbete mellan olika vårdinstanser. Det är också mycket viktigt med tidiga insatser för att minska förekomsten av allvarliga ätstörningar. 

Vårdnivåer 

Skolhälsovård, ungdomsmottagningar, primärvård och psykiatri är viktiga samarbetspartner när det gäller att upptäcka, stötta och behandla personer som har drabbats av en ätstörning. 

Vårdtrappan i menyn till vänster beskriver vilka insatser som kan och bör göras inom de olika vårdinstanserna samt vem som gör vad i förebyggande och behandling av ätstörningar. 

Gå vidare till Vårdtrappan

Vårdkoordinatorer

Vi har har två vårdkoordinatorer som handlägger alla remisser och som du är välkommen att kontakta för information om nya ärenden. De initierar också nätverksmöten inför bedömning av vårdbehovet hos oss, där såväl patienten som inblandade vårdgrannar deltar.

När behandlingsbehovet bedöms kunna tillgodoses av annan vårdgivare hänvisar vårdkooridnatorerna de vårdsökande dit. Vårdgrannar som har frågor kring remittering är välkomna att rådgöra med vårdkoordinatorerna om patientens tillstånd.

Vårkoordinator Barn och Ungdomar:

Kajsa Rodén 
kajsa.roden@sll.se 
08-123 44 159

Vårdkoordinator Vuxna: 

Raili Ala
raili.ala@sll.se 
08-123 44 130