Skriv ut den här sidan

För dig som är närstående

Att vara närstående till någon som har en ätstörning innebär ofta mycket oro.

En ätstörning påverkar inte enbart den som är sjuk, utan förändrar relationerna i till exempel en familj. Också du som är närstående kan drabbas av lidande, kanske framför allt känsla av hjälplöshet.

Du kan hjälpa

Samtidigt så har du som anhörig möjlighet att hjälpa din närstående som drabbats av en ätstörning. Med rätt kunskap kan ditt stöd bli avgörande för att din närstående ska bli frisk. 

Som vårdnadshavare till ett barn med ätstörning är du den viktigaste personen för att ditt barn ska bli fri från ätstörningen. Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta sätt att hantera ätstörningen och arbeta mot att ditt barn ska kunna bli frisk. 

Är du orolig för att ditt barn kan ha en ätstörning så är du välkommen att kontakta oss för mer information. Du kan också skicka in en egenanmälan, så kallar vi dig och ditt barn till ett besök hos oss. 

Ditt stöd är viktigt

Även du som är närstående till en vuxen person som har en ätstörning kan bidra med hjälp och stöd. Du kan till exempel börja med att berätta att du är orolig och att du gärna vill hjälpa. 

Det är viktigt att du kommer ihåg att den som är vuxen själv har ansvar för sin hälsa om det inte finns akut risk för dennes liv. Du hjälper inte genom att kontrollera eller tjata om att din närstående ska äta.

Däremot kan du göra stor skillnad genom omtanke och empati, samtidigt som du håller fast vid vad som är friskt när det gäller mat. Kan du inge din närstående mod och hopp så har du kommit långt på väg.

Berätta att det finns hjälp att få och att du finns här för att stötta henne eller honom genom förändringsarbetet. 

Träffar för närstående 

Vi anordnar särskilda träffar för närstående till patienter som går i pågående behandling hos oss. Läs mer under Träffar för närstående