Vård hos oss

Vi behandlar vuxna, ungdomar och barn med ätstörningar.


Just nu har vi väldgt långa väntetider!


Nu har vi tyvärr väldigt långa väntetider till vår öppenvårdsmottagning för vuxna och att få komma på ett första besök kan dröja cirka 8 månader!

Om du önskar snabbare tid vill vi informera dig om att du har möjlighet att söka ätstörningsvård hos Mandometerkliniken på tel 08-556 406 00. Du kan också vända dig till Vårdgarantin på tel 08-123 134 00 eller www.vardgivarguiden.se.

Vill du inte få vård hos en annan vårdgivare kan du välja att acceptera den längre väntetiden. I och med att du väljer att acceptera att vänta på vård hos oss innebär det att du då avstår från vårdgarantin.


Hur söker jag behandling?

För att komma till oss på ett första samtal behöver du bara skriva ut, fylla i och skicka in en egenanmälan. Det behövs ingen remiss för att komma till oss men om du har blivit remitterad från en annan vårdgivare vill vi att du också fyller i en egenanmälan. Det ger oss en bättre bild om vilka problem du har och hur vi kan hjälpa dig.

Första besöket

När vi har fått din egenanmälan kallar vi dig till ett nybesök hos någon av våra behandlare inom öppenvården. Om du är under 18 år kallas du alltid tillsammans med din vårdnadshavare men om du har fyllt 18 år kan du välja att komma själv till besöket. På nybesöket går vi igenom dina aktuella problem, din bakgrund och hur vi kan hjälpa dig vidare.

Vårdplan och Basinformation

All behandling hos oss utgår från en individuell vårdplan som du och din behandlare utformar tillsammans. Vårdplanen utgår från dina behov och nationella kliniska riktlinjer för behandling av ätstörningar.

Vi inleder alltid varje behandling med att bjuda in dig till Basinformation som består av tre föreläsningar med olika teman: kroppen, maten och känslorna/relationer. På Basinformationen får du kunskap om hur ätstörningen påverkar dig och hur du kan bryta negativa mönster.

Behandling hos oss

Vi erbjuder flera olika behandlingsalternativ inom öppenvård, dagsjukvård och heldygnsvård vilket gör det möjligt för oss att anpassa en behandling efter just dina behov.

Mottagningen för vuxna erbjuder internetbaserad behandling och öppenvårdsbesök indviduellt eller i grupp för dig som har fyllt 18 år.

På mottagningen för barn och ungdomar är föräldrarna en viktig resurs och är delaktiga i behandlingen. Förutom individuella öppenvårdssamtal erbjuder vi alla familjer att delta i multifamiljeterapi som är en form av intensiv familjeterapi i grupp. Vi har även en mobil familjeenhet som gör hembesök.

När behandlingen inom öppenvården inte är tillräcklig kan vi erbjuda mer omfattande vård på våra dagenheter eller heldygnsavdelningar.

Läs mer om vårt behandlingsutbud under respektive enhet.

Uppföljning och avslut

Uppföljning sker regelbundet under hela behandlingstiden för att vi ska kunna erbjuda så bra vård som möjligt för dig. Tillsammans med din behandlare följer ni upp hur det går och om du närmar dig målen som ni har satt upp i vårdplanen. I samband med avslut av behandlingen gör du och din behandlare en utvärdering i det nationella kvalitetsregistret Riksät.