Patient- och närståendeutbildning för barn och unga med ätstörningar

Vår digitala patient- och närståendeutbildning ger dig grundläggande kunskaper om ätstörningar och är ett första led i behandlingen.

Om utbildningen

Patient- och närståendeutbildning för barn och unga med ätstörningar har tagits fram av erfarna kliniker och experter inom Region Stockholm och vänder sig till barn, ungdomar och deras närstående. Utbildningen är uppdelad i tre moduler som består av texter, filmer och frågor som patienten, tillsammans med sina närstående, arbetar självständigt med i sin egen takt.

Utbildningen förmedlas genom plattformen Stöd och Behandling som är en av 1177 Vårdguidens eTjänster. För att kunna genomföra utbildningen krävs inloggning med Mobilt Bank ID eller annan e-legitimation.

Utbildningens innehåll

Den första modulen fokuserar på vad en ätstörning är, vilka diagnoser som finns och hur kroppen påverkas vid ätstörningar. I modul två tar vi upp vikten av mat och att äta regelbundet, och varför mat ska ses som medicin vid behandling av ätstörningar. Den sista modulen handlar om hur familjen påverkas och hur familjebehandling går till. Familjen är den bästa och viktigaste resursen för att tillfriskna från ätstörningar!

Frågor om innehållet

Under utbildningen har du möjlighet att ställa frågor om innehållet genom att skicka ett meddelande i programmet. OBS! Eftersom vi inte svarar på ditt meddelande direkt är det mycket viktigt att du inte använder dig av meddelandefunktionen vid akuta situationer eller om ni har frågor som rör er behandling!

Starta utbildningen

Om du har fått ett informationsbrev hemskickat eller varit på ett besök på mottagningen kan du nu komma igång med utbildningen. Du loggar in med personnummer (patientens) och Mobilt Bank ID eller annan e-legitimation. Inloggningen till utbildningen hittar du nedan.

Support

Om du har tekniska problem eller frågor, till exempel kring inloggning, kan du kontakta supporten på 1177 Vårdguiden på telefon 0770-72 00 00, öppet alla dagar 06:00-22:00.

Vid övriga frågor kontaktar du din mottagning på Stockholms centrum för ätstörningar: 08-123 44 100