Närståendeträffar

Vi bjuder in till träffar för närstående till patienter som går i behandling hos oss.

Träffar för närstående på Mottagning för vuxna

Närstående till patienter som går i behandling på Mottagning för vuxna har möjlighetet att delta i träffar en gång i månaden. Deltagarantalet är begränsat till tio personer och du måste anmäla dig till varje grupptillfälle. Gruppen leds av leg psykoterapeut Sara Swedén och leg. psykoterapeut Boel Jansson Svenonius som båda arbetar på Mottagningen för vuxna.

Var och när träffas gruppen?

Gruppen träffas en gång i månaden mellan klockan 16:00-17:30 i Biblioteket (Plan 3) på Stockholms centrum för ätstörningar.

Anmälan

Anmälan sker alltid innan till Boel Jansson Svenonius på telefon 08-123 441 79.