Gemensamma anhörighetsträffar i grupp

Anhörigträffar

Vi anordnar kostnadsfria träffar för närstående till patienter som går i behandling på Stockholms centrum för ätstörningar. Vi träffas en gång i månaden och talar om det som känns viktigt för dig som anhörig att diskutera.

I anhöriggruppen får du möjlighet att träffa andra i likande situation. Gruppen ger möjlighet att utbyta erfarenhet och ge varandra stöd och kunskap. Gruppen leds av Claudia Holmström, leg. psykolog och Boel Jansson Svenonius, leg. psykoterapeut och socionom.

Var och när träffas gruppen?

Gruppen träffas en gång per månad klockan 16-17 i Biblioteket på plan 3 på Stockholms centrum för ätstörningar.

Tider våren 2022:
27 april
18 maj
15 juni

Tider hösten 2022:
24 augusti
21 september
19 oktober
23 november
14 december

Anmälan:

Anmälan sker alltid innan varje grupptillfälle till receptionen på telefonnummer 08-123 441 00. Välj knappval 1 och tala in att du vill anmäla dig till anhöriggruppen.

Som anhörig anmäler du dig via patientens namn och personnummer. Patienten behöver även lämna sitt samtycke till att du som anhörig deltar i gruppen. Samtycket lämnas lättast via 1177.se men patienten kan även ringa in till receptionen och lämna sitt samtycke.

Välkomna!