Tryggt med självvald inläggning

– Möjligheten till självvald inläggning har ändrat mitt liv totalt. Det säger Maria, som i många år varit svårt sjuk i anorexi.

För den som har problem med ätstörningar kan det kännas tryggt att ha en plats hos heldygnsvården. Foto: Yanan Li (bilden visar ingen av de personer som nämns i artikeln)

Maria Knutsen har haft anorexi sedan slutet av 1990-talet. De senaste 19 åren har hon många gånger behövt läggas in för att få vård dygnet runt. Trots upprepade försök med längre vistelser på specialiserade avdelningar, och även dagvård i olika former, har hon inte lyckats ta sig ur sjukdomen.

– Det har varit svårt att få livet utanför sjukvården att flyta på, berättar Maria.

Maria har varit sjukskriven från sitt arbete i långa perioder och har tidigare haft svårt att se hur framtiden skulle kunna se ut. Men sedan augusti 2014 har hon en överenskommelse om självvald inläggning med Stockholms centrum för ätstörningar. Det innebär att hon själv avgör om och när hon behöver läggas in för heldygnsvård.

– Att kunna styra över det här själv ger mig både frihet och trygghet, säger Maria.

Så fungerar det

Patienter som tidigare blivit hjälpta av heldygnsvård erbjuds möjligheten att själva kunna lägga in sig på en avdelning, i som mest sju dagar åt gången. Två platser på avdelningen är öronmärkta för självvald inläggning och används inte till andra patienter.

– Vetskapen om att de här platserna ständigt finns tillgängliga för dem ger våra patienter trygghet i vardagen, berättar Mattias Strand, läkare vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Patienterna behöver inte träffa en läkare innan de får komma till avdelningen, utan de kan när som helst lägga in sig av vilken anledning som helst. De har större flexibilitet än vid en traditionell inläggning och kan gå ut från avdelningen för att delta i studier eller arbeta. De kan också skriva ut sig själva när de känner att deras situation har blivit mer stabil.

– Självvald inläggning är inte en ersättning för annan behandling utan ett frivilligt tillägg, förtydligar Mattias Strand. Tanken är att ge patienterna ett användbart verktyg för att boosta goda rutiner, bryta en nedåtgående spiral eller hindra att problemen blir akuta.

Genom att ge patienten själv mer kontroll över vården hoppas man att på sikt kunna minska behovet av heldygnsvård, inklusive tvångsvård. Under det senaste året har Stockholms centrum för ätstörningar upprättat 18 kontrakt om självvald inläggning med patienter.

Behandlarna kollar hela tiden av med patienterna hur de tycker att den självvalda inläggningen fungerar. Utöver det gör Mattias Strand en grundligare utvärdering efter sex månader, och efter ett år utvärderar man tillsammans med patienten och bestämmer om kontraktet ska förlängas.

– En del patienter väljer att inte förlänga kontrakten eftersom de tycker att de inte längre behöver det, berättar Mattias Strand, men poängterar att patienterna alltid är välkomna att väcka frågan på nytt.

Lyckat försök

Maria var en av de första som provade på modellen med självvald inläggning. Med hjälp av kortare vistelser på avdelningen när hon behöver det har hon gradvis börjat komma tillbaka till sitt arbete. Hon säger också att hon har fått tillbaka sitt sociala liv.

– Hur mycket det här betyder för självkänsla och livskvalitet behöver jag nog inte ens kommentera. Det har ändrat mitt liv totalt, konstaterar Maria.

Publicerad 2016-10-13

Självvald inläggning

För att ge patienter mer inflytande över sin vård prövar vi självvald inläggning för en mindre grupp patienter med psykosdiagnos, ätstörningar eller självskadebeteende. Ett kontrakt upprättas mellan patient och vårdgivare, vilket reglerar hur den självvalda inläggningen ska fungera.

2015 hade cirka 75 patienter kontrakt för självvald inläggning inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Vi följer hela tiden upp resultaten i dialog med patienterna, för att ständigt kunna förbättra metoden. Forskning pågår också kring effekterna av självvald inläggning.