Stöd för drabbade och närstående på kliniken

Under februari är Frisk & Fri på plats hos oss för att svara på frågor och informera om sin verksamhet.

Patient- och anhörigföreningen Frisk & Fri kommer vara på Stockholms centrum för ätstörningar den 6 och 20 februari. Representanter från föreningen finns på plats mellan klockan 13:00-15:00 och kommer sitta i anslutning till väntrummet på plan 3. Se skyltar eller fråga i Receptionen för närmare information.

Frisk & Fri är en rikstäckande förening som arrangerar aktiviteter och träffar för både drabbade och närstående runt om i landet. Läs mer om föreningens arbete och lokala avdelningar på deras hemsida: www.friskfri.se

Publicerad 2017-01-24